4. thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp thành phố Trình tự thực hiệntải về 20.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích20.9 Kb.
#8816

4. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ

Trình tự thực hiện:
- Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tiến hành ký kết Hợp đồng khoa học và công nghệ;

- Tổ chức triển khai thực hiện (theo nội dung đã thống nhất trong Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng);

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi có văn bản thông báo;

- Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu các nội dung thành phần;

- Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau Hội thảo và trình thành phố tổ chức đánh giá.


Cách thức thực hiện:
Thực hiện việc triển khai nhiệm vụ, kiểm tra giữa kỳ, tổ chức Hội thảo tại đơn vị hoặc địa điểm thực hiện nhiệm vụ

Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng nghiên cứu KH&CN

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn theo mẫu hướng dẫn của Sở KH&CN

- Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn

- Báo cáo kết quả thực hiện các sản phẩm kèm theo (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)Thời hạn giải quyết:
Theo tình hình thực tế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ và Cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Biên bản kiểm tra giữa kỳ và các văn bản điều chỉnh (nếu có)

Lệ phí:
Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn theo mẫu hướng dẫn của Sở KH&CN;

-

Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn;


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KH&CN

- Quyết định số 185/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 1539/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND thành phố Hải Phòng quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố- Quyết định 256 QĐ-KHCN ngày 19/12/2008 của Sở KH&CN về việc ban hành quy trình quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố;Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> SKHCN
SKHCN -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
SKHCN -> 5. nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiện
SKHCN -> 11. giải thể TỔ chức khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiện

tải về 20.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương