Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmttải về 233.44 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích233.44 Kb.
#129
1   2

I - NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


Hộ ông Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1956, sổ Hộ khẩu số 013579 cấp ngày 13/5/1995

Địa chỉ: Thôn Hữu Thiện, xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

II - THỬA ĐẤT


Ngày tháng năm vào sổ

Số thứ tự thửa đất

Số thứ tự tờ bản đồ

Diện tích sử dụng (m2)

Mục đích

sử dụng


Thời hạn

sử dụng


Nguồn gốc sử dụng

Số phát hành GCN

QSDĐ


Số vào sổ cấp GCN QSDĐ

Riêng

Chung

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1-10-04

31

3

275,4Lâu dài

CN-CTT

AA000157

00346


125,2
ONT


150,2
CLN
34

3

362,7
LUA

5-2015

ĐG-KTT

AA000158

00347
9

7

218,1
HNK

5-2015

ĐG-KTT

AA000159

00348
12

7

200,9
CLN

10-2045

ĐG-KTT

AA000160

00349
215

11

357,5
NTS

8-2015

ĐT-THN

AA000161

00350
105

00
25000,0

RPH

2043

ĐG-KTT

AA000162

00351

15-6-05

32

3

600,3
CLN

8-2045

CN-KTT*NCN

AA125173

01701

13-5-06

312

7

130,9
CLN

10-2045

ĐG-KTT

AB001624

01863

10-2-07

301

3

175,4Lâu dài

CN-CTT

AB013570

03739


125,2
ONT


50,2
CLN


III - NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GHI CHÚ


Số thứ tự thửa đất

Ngày tháng năm

Nội dung ghi chú hoặc biến động và căn cứ pháp lý

31

01-10-2004

Chưa nộp tiền sử dụng đất

12

01-10-2004

100 m2 thuộc quy hoạch mở rộng đường theo Quyết định xét duyệt quy hoạch sử dụng đất số 385/QĐ-UB ngày 15/3/2003 của Uỷ ban nhân dân huyện.

9

01-10-2004

Cả thửa đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn quốc lộ 5 theo Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999.

34

10-01-2005

Khai báo GCNQSDĐ bị mất ngày 05/01/2005 .

34

11-3-2005

Cấp lại GCN số AB125763, số vào sổ 08971 ngày 15/3/2005 .

12

13-5-2006

Nhà nước thu hồi 70 m2 theo Quyết định số 135/QĐ-UB ngày 04/5/2006 của UBND huyện Đông Anh, phần còn lại có số thứ tự thửa 312.

31

10-02-2007

Đã nộp tiền sử dụng đất. Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Ba 100m2 theo Hợp đồng số 172/HĐCN ngày 27/1/2007, phần còn lại có số thửa 301.

34

10-5-2007

Thế chấp GCN QSD Đ tại Ngân hàng thương mại Hà Nội theo Hợp đồng số 034/HĐ-TC ngày 2/5/2007.

215

18-3-2008

Cho ông Thái Văn An thuê theo Hợp đồng số 123/HĐ-CT ngày 05/3/2008.

34

15-5-2008

Đã xóa thế chấp theo xác nhận của Ngân hàng thương mại Hà Nội trên Hợp đồng ngày14/5/2008.Chuyển tiếp trang số: ....

Mẫu trang mục lục người sử dụng đất (để tra cứu sổ địa chính)
Số thứ tự

Tên người sử dụng đất

Đăng ký tại

sổ địa chính

Số thứ tự

Tên người sử dụng đất

Đăng ký tại

sổ địa chính

Quyển số

Trang số

Quyển số

Trang số


01

02

03


Vần A

Đinh Thị Hồng Anh

Lê Đình Ái

Trần Văn Ân


D-1

D-1

D-212

05

25Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang

tải về 233.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương