OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 otro
en | es | ru | ua | vi
Subir1   2   3
Nombre de archivoTamañoversión del archivodescripción
sqldb232.dll421kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqldb2v5.dll424kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlinf32.dll392kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlinf9.dll392kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlint32.dll381kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlmss32.dll406kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlora32.dll410kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlora8.dll443kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlssc32.dll406kb.5.2.0.2Borland Database Engine
sqlsyb32.dll406kb.5.2.0.2Borland Database Engine
stdvcl32.dll337kb.1.0.0.0Delphi standard VCL type library
stdvcl40.dll537kb.4.0.0.0Standard VCL ActiveX Library
vcf132.ocx618kb.3.0.4Formula One OLE Control
vcfi32.ocx297kb.2.00.00.18VCFI32.DLL - First Impression Chart
vcfidl32.dll1089kb.2.00.02VTCHDL32.DLL - Release Version
vcfiwz32.dll554kb.2.00.02VTCHWZ32.DLL - Release Version
vspell32.dll61kb.2.0.0VisualSpeller(TM) 32-bit DLL for spellchecking and hyphenation
vspell32.ocx84kb.2.0.0VisualSpeller(TM) 32-bit Control for spellchecking
xerceslib.dll1691kb.1, 6, 0Shared Library for Xerces-C Version 1.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
xercesxmldom.dll318kb.7.0.0.0Xerces XML DOM Interfaces
xmlide.dll199kb.7.0.4.453IDE XML Parser interface
1   2   3
Send message