CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích28.3 Kb.
#1581

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2214/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 235 và 236/TTr-CP ngày 21/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 118 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-CTN ngày 24 tháng 11 năm 2011của Chủ tịch nước)

1. Hoàng Mỹ Dung, sinh ngày 09/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Akazienweg 7, 49632 Essen

Giới tính: Nữ

2. Hoàng Văn Thạch, sinh ngày 25/5/1968 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Kreienbarg 2, 24144 Kiel Deutschland

Giới tính: Nam

3. Hoàng Mai Anh, sinh ngày 02/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Kreienbarg 2, 24144 Kiel Deutschland

Giới tính: Nữ

4. Hoàng Vân Anh, sinh ngày 15/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Kreienbarg 2, 24144 Kiel Deutschland

Giới tính: Nữ

5. Đinh Minh Lân, sinh ngày 13/5/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strasse der Jugend 104, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Huy Quang Tuấn, sinh ngày 29/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 74, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Huy Hoàng Đức, sinh ngày 06/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 74, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 24/5/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 74, 31787 Hameln

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 15/8/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Pank Str 61 13357 Berlin

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Hà My, sinh ngày 06/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Erfurter Strasse 5, 99310 Arnstadt

Giới tính: Nữ

11. Vũ Huyền Trang, sinh ngày 25/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: An den Vossbergen 94, 26133 Oldenburg

Giới tính: Nữ

12. Vũ Minh Quân, sinh ngày 13/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rigaer Str. 12, 18197 Rostock

Giới tính: Nam

13. Phạm Mai Linh, sinh ngày 15/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 223, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

14. Phạm Mai Chi, sinh ngày 10/12/2001 Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 223, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Hoàng Oanh, sinh ngày 24/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ahorn Strasse 6 Unna 59423

Giới tính: Nữ

16. Dương Thu Phương, sinh ngày 21/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hagenbacher Str. 25, 76726 Germersheim

Giới tính: Nữ

17. Lưu Ngọc Trung, sinh ngày 07/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bornaische Str. 108, 04277 Leipzig

Giới tính: Nam

18. Lưu Ngọc Anh, sinh ngày 27/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bornaische Str. 108, 04277 Leipzig

Giới tính: Nam

19. Trần Thị Thúy Hà, sinh ngày 15/11/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Chemnitzer - Str. 54, 38226 Saltgitter

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Kevin Huy, sinh ngày 22/7/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer - Str. 54, 38226 Saltgitter

Giới tính: Nam

21. Đoàn Xuân Trường, sinh ngày 02/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Herrmann Str 1 12687 Berlin

Giới tính: Nam

22. Trịnh Anh Kiệt, sinh ngày 14/10/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-Str. 8, 21423 Winsen (Luhe)

Giới tính: Nam

23. Đoàn Thị Hương Giang, sinh ngày 19/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Hermann-Str. 2, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

24. Lê Thành Long, sinh ngày 10/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 14823 Niemegk, Bahnhofstr. 16

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 27/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Magdeburger Allee 139 99086 Erfurt

Giới tính: Nữ

26. Đỗ Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 01/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wittislinger Str 4 Dillingen 89407

Giới tính: Nữ

27. Đỗ Quỳnh Anh, sinh ngày 19/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wittislinger Str 4 Dillingen 89407

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Yến Ly, sinh ngày 05/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 89, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Diễm Ly, sinh ngày 27/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumenn-Str. 89, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

30. Vũ Hoàng Nam, sinh ngày 23/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Str. 66, 12623 Berlin

Giới tính: Nam

31. Phạm Việt Anh, sinh ngày 24/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dessauer Str. 203, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nam

32. Ngô Quý Hiển, sinh ngày 24/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Veit-Stob-Str. 21, 80687 Munchen

Giới tính: Nam

33. Dương Anh Tú, sinh ngày 22/10/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Arnold 15, 57074 Siegen

Giới tính: Nam

34. Hà Anh Kiên, sinh ngày 08/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Breitscheid Str 15 90459 Nurnberg

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Timo, sinh ngày 23/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Teichwiesen 22 49152 Badessen

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 24/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Teichwiesen 22 49152 Bad Essen

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 24/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Teichwiesen 22 49152 Bad Essen

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Thị Hà My, sinh ngày 10/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neugabchen 24, 66111 Saarbrucken

Giới tính: Nữ

39. Lê Vân Anh, sinh ngày 26/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhafstr. 50, 27637 Noraholz Deutschland

Giới tính: Nữ

40. Phạm Đăng Khoa, sinh ngày 27/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bienertstr. 26, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Hữu Đức, sinh ngày 05/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Frieden Str 14 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Như Hải, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 62a, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Như Đức, sinh ngày 12/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 62a, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

44. Huỳnh Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 31/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 27239 Twistringen

Giới tính: Nam

45. Huỳnh Lisa, sinh ngày 17/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 27239 Twistringen

Giới tính: Nữ

46. Hoàng Tiến Dũng Ali, sinh ngày 06/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hulsenmoor, Akazienweg 7, 49632 Essen

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Thanh Tuấn, sinh ngày 05/10/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Obernstr. 71, 288832 Achim

Giới tính: Nam

48. Hoàng Thị Chung, sinh ngày 02/9/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Obernstr. 71, 288832 Achim

Giới tính: Nữ

49. Lê Ngọc Quỳnh Anh , sinh ngày 09/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dr. Stemler strasse 8 07937 Zeulenroda

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Phan Việt Tâm, sinh ngày 17/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Damaschkestr. 26, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Phan Tuấn Hiệp, sinh ngày 18/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Damaschkestr. 26, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

52. Đỗ Thanh Hải, sinh ngày 13/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str. 37, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

53. Đỗ Trà My, sinh ngày 24/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str. 37, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

54. Trịnh Hào Nam, sinh ngày 01/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Thrombergstr. 25, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

55. Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 30/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Burg Str 11, 49152 Bad Essen Deutschlan

Giới tính: Nam

56. Phạm Tú Anh, sinh ngày 13/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Burgstr. 11, 49152 Bad Essen

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 20/3/1988 tại Séc

Hiện trú tại: College Ring 7, 28757 Bremen

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 01/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lenbach Str 26. 30655 Hannover

Giới tính: Nam

59. Huỳnh Công Thanh, sinh ngày 21/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Achtern Diek 35 49377 Veehth Deutschlan

Giới tính: Nam

60. Phù Hỷ Nhi, sinh ngày 20/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Droste-Hulshoff-Str. 15A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

61. Phù Khang Minh, sinh ngày 18/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Droste-Hulshoff-Str. 15A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Thành Duy, sinh ngày 17/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Stahlstr. 13, 27239 Twistringen

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thành Tín, sinh ngày 08/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Stahlstr. 13, 27239 Twistringen

Giới tính: Nữ

64. Dương Thị Bình, sinh ngày 12/11/1944 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Robert-Daum-Platz 7, 42117 Wuppertal

Giới tính: Nữ

65. Phạm Xuân Bình, sinh ngày 04/6/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St-Anna-Str. 2 ½, 86825 Bad Worishofen

Giới tính: Nam

66. Vũ Thị Thanh Minh, sinh ngày 09/4/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: D-Heemstr.38, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

67. Ngô Quỳnh Hương, sinh ngày 08/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: D-Heemstr.38, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

68. Ngô Minh Đức Kewin, sinh ngày 14/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: D-Heemstr.38, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

69. Tống Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Tyll-Necker-Str.5a, 23843 Bad Oldesloe

Giới tính: Nữ

70. Tống David, sinh ngày 28/11/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Tyll-Necker-Str.5a, 23843 Bad Oldesloe

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 22/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Welsestr. 77, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

72. Chu Việt Tuấn, sinh ngày 22/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Trusetaler Str. 68, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Hiếu Thể, sinh ngày 08/02/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leinbergerstr. 16, 85368 Moosburg a.d.Isar

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Hiếu Thanh Phong, sinh ngày 17/4/1997 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leinbergerstr. 16, 85368 Moosburg a.d.Isar

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Hiếu Thanh Phú, sinh ngày 07/4/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Leinbergerstr. 16, 85368 Moosburg a.d.Isar

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 17/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weitlingstr. 28, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 28/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Theresienstr. 78, 85399 Hallbergmoos

Giới tính: Nữ

78. Bùi Thị Thu Minh, sinh ngày 08/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 2a, 14727 Premnitz

Giới tính: Nữ

79. Bùi Thảo My, sinh ngày 09/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rotdornstr. 15, 04329 Leipzig

Giới tính: Nữ

80. Dương Nhật Lệ, sinh ngày 19/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: D-Bonhoeffer-Str 1, 99734 Nordhausen

Giới tính: Nữ

81. Chu Hoàng Việt, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 47/904,99084 Erfurt

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Việt Châu, sinh ngày 05/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: In der Meineworth 13A, 30938 Burgwedel

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Lê Thùy An, sinh ngày 02/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: In der Meineworth 13A, 30938 Burgwedel

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Đoàn Lyna, sinh ngày 13/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schutzenhof 1b, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

85. Ngô Thị Dung, sinh ngày 29/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mollstr. 24, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Xuân Huy Nghĩa, sinh ngày 21/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 22, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

87. Lê Thanh Tuấn, sinh ngày 23/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 39, 03238 Finsterwalde

Giới tính: Nam

88. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 39, 03238 Finsterwalde

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Hoàng Phong, sinh ngày 04/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zerrennerstr 4, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 18/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Welsestr. 77, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Kim Thu, sinh ngày 19/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Boppstr. 9a, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

92. Trương Anh Hòa, sinh ngày 05/3/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hochfeldstr. 7, 47053 Duisburg

Giới tính: Nam

93. Monika Hoàng, sinh ngày 01/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bohnhof Str 5 25761 Busum

Giới tính: Nữ

94. Lê Việt Thắng, sinh ngày 17/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wichernstr. 12, 38108 Braunschweig

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Bích Ngân, sinh ngày 21/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Breite Herzogstr. 14, 38300 Wolfenbuttel

Giới tính: Nữ

96. Trần Phương Linh, sinh ngày 17/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hollgasse 2, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

97. Mai Thị Ánh Dương, sinh ngày 19/9/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Humboldstr. 6, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

98. Lại Thái Anh, sinh ngày 31/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schul. Str 5 1/2- 95444 Bayreuth

Giới tính: Nam

99. Vũ Quốc Vinh, sinh ngày 15/01/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Brombergstr. 45, 97424 Schweinfurt

Giới tính: Nam

100. Đào Thị Thanh Thủy, sinh ngày 26/9/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klenzestr. 30, 93051 Regensburg

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 15/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Klenzestr. 30, 93051 Regensburg

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Nina Trà Linh, sinh ngày 26/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Raiffeisenplatz 12, 97464 Niederwerrn

Giới tính: Nữ

103. Đỗ Thị Ngọc Nga, sinh ngày 08/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 6A, 95478 Kemnath

Giới tính: Nữ

104. Phạm Gia Khánh, sinh ngày 07/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Blumenweg 44, 85579 Neubiberg

Giới tính: Nam

105. Nguyễn Anh Vân, sinh ngày 14/4/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Blumenweg 44, 85579 Neubiberg

Giới tính: Nữ

106. Phạm Khánh Linh, sinh ngày 20/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenweg 44, 85579 Neubiberg

Giới tính: Nữ

107. Trần Bích Ly, sinh ngày 26/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schanzenstr. 25, 90478 Nurnberg

Giới tính: Nữ

108. Trang Hoài Bang Lisa, sinh ngày 11/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Hartmannstr. 90, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Tất Nam, sinh ngày 02/10/1994 tại Anh

Hiện trú tại: Antoniusstr. 12A, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

110. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 02/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Limmerstrasse 13. 30451 Hannover

Giới tính: Nam

111. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 23/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Richtweg 15, 31311 Uetze

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 26/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Limmer Str 13 30451 Hannover

Giới tính: Nam

113. Trần Duy Long, sinh ngày 15/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bramscher Str. 150, 49088 Osnabruck

Giới tính: Nam

114. Phạm Đình Kế, sinh ngày 08/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Billstedter Hauptstrabe 56 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

115. Phạm Phương Nhi, sinh ngày 29/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Billstedter Hauptstrabe 56 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

116. Phạm Hoài Nam Kevin, sinh ngày 22/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Billstedter Hauptstrabe 56 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

117. Nguyễn Hồng Trang, sinh ngày 28/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str, 43, 03944 Cottbus

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 04/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str, 43, 03944 CottbusGiới tính: Nữ

tải về 28.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương