CHỦ TỊch nưỚCtải về 51.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích51.65 Kb.
#1379

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2142/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 439/TTr-CP ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 157 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-CTN ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Châu Thủy (Rosenkranz Thị Châu Thủy), sinh ngày 03.4.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchgasse 2, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nữ

2. Trần Thị Anh Thư, sinh ngày 24.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wegenerstr.4, 80937 Muenchen

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 22.01.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gutleustr.152, 60327 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

4. Lê Jenny, sinh ngày 01.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Anger str.60, 89275 Elchingen

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 29.12.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lauingerstr.18 F, 89407 Dellingen

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 15.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Arenberger str.26, 56182 Urbar

Giới tính: Nam

7. Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 02.12.1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Sebastian str.211, 53115 Bonn

Giới tính: Nam

8. Trần Ninh Hiếu Luân, sinh ngày 12.12.1996 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Obere Hauptstr.206, 09228 Chemnitz

Giới tính: Nam

9. Phan Thị Thùy Nhi, sinh ngày 15.10.1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Goethestr.56, 10625 Berlin

Giới tính: Nữ

10. Đinh Việt Hiếu, sinh ngày 04.01.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Mühlenstraße 1, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

11. Trần Tùng Quang, sinh ngày 15.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kapitaen Rueter str.133, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

12. Trần Duy Trí, sinh ngày 25.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Kapitaen Rueter str.133, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Mỹ Thắm, sinh ngày 20.8.1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Peterstr.29, 52499 Aachen

Giới tính: Nữ

14. Đinh Thị Lan Anh, sinh ngày 13.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ernst-Toller Str.17, 99086 Erfurt

Giới tính: Nữ

15. Phạm Thị Hương Giang, sinh ngày 15.11.1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Dahler Berg 68, 42389 Wuppertal

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 22.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schierhorner Weg 34, 21266 Jesteburg

Giới tính: Nữ

17. Trần Tùng Linh Philipp, sinh ngày 02.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wiesenweg 4, 86732 Oettingen

Giới tính: Nam

18. Trần Quốc Hoàng, sinh ngày 11.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr.22, 67547 Worms

Giới tính: Nam

19. Lưu Đức Quý, sinh ngày 22.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Thuelecke 17, 33129 Delbrueck

Giới tính: Nam

20. Đỗ Tuyết Minh, sinh ngày 04.8.1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Post str.7, 26548 Norderney

Giới tính: Nữ

21. Hoàng Minh Quân, sinh ngày 31.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Post str.7, 26548 Nerderney

Giới tính: Nam

22. Lương Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 23.3.1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Belmbracher str.16, 91154 Roth

Giới tính: Nữ

23. Vũ Văn Hưng, sinh ngày 28.10.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schillerstr.8, 99817 Eisenach

Giới tính: Nam

24. Đào Thị Thu Thủy, sinh ngày 22.02.1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Graf-Johannweg 46, 22459 Hamburg

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 29.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Graf-Johannweg 46, 22459 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Vũ Quang Thái, sinh ngày 15.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Allee 6, 64295 Darmstadt

Giới tính: Nam

27. Trần Ngọc Kim, sinh ngày 16.8.1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Alten hof 14, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

28. Lương Thị Thu Thảo, sinh ngày 13.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Barbarossa Str. 8, 09112 Chemnitz

Giới tính: Nữ

29. Bùi Xuân Thảo, sinh ngày 10.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gyoerer str5/25, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

30. Trần Anh Long, sinh ngày 28.9.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Magdeburg Allee 24, 99086 Erfurt

Giới tính: Nam

31. Đinh Hữu Nam, sinh ngày 28.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Muehlen str.7, 49751 Sogel

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Trọng Kiên, sinh ngày 04.8.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Leopold Str.173, 80804 Muenchen

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Viết Thanh, sinh ngày 04.10.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Huettenstr.68, 52068 AACHEN

Giới tính: Nam

34. Trần Thu Thảo, sinh ngày 20.01.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wittekind Str.12, 48429 Rheine

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Hà Vy, sinh ngày 28.7.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Wittekind Str.12, 48429 Rheine

Giới tính: Nữ

36. Đào Phương Uyên, sinh ngày 19.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mühlendamm 31, 48499 Salzbergen

Giới tính: Nữ

37. Trương Thảo Quyên, sinh ngày 02.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mosel Str.10, 61440 Oberursel

Giới tính: Nữ

38. Trương Thị Minh Hiếu, sinh ngày 13.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Moislinger Mühlenweg 33b, 23560 Lübeck

Giới tính: Nữ

39. Trương Thị Thảo Huyền, sinh ngày 26.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mosel Str.10, 61440 Oberursel

Giới tính: Nữ

40. Lâm Danny Helmuth, sinh ngày 22.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Äußere Brücke 104, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

41. Ngô Quang Khải, sinh ngày 02.01.1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: An der Muehlenau 10, 22523 Hamburg

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 19.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Branchweilerhofstr.45B, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Giới tính: Nam

43. Võ Trần Hữu Quốc, sinh ngày 13.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Jahn sr.33, 71272 Renningen

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Như Mai, sinh ngày 11.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schoettle str.29, 70597 Stuttgart

Giới tính: Nữ

45. Phan Kiều Anh, sinh ngày 24.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Maria Montessori str.4, 81829 Muenchen

Giới tính: Nữ

46. Phan Trà Mi, sinh ngày 22.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Maria Montessori str.4, 81229 Muenchen

Giới tính: Nữ

47. Phan Mai Chi, sinh ngày 30.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Maria Montessori str.4, 81829 Muenchen

Giới tính: Nữ

48. Trần Diệu Linh, sinh ngày 19.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Richard-Wagner Str.28, 38820 Halberstadt

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Sơn Bình, sinh ngày 24.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Magdeburger Str.38, 39387 Oschersleben

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Phương Trinh, sinh ngày 17.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Magdeburger Str.38, 39387 Oschersleben (Borde)

Giới tính: Nữ

51. Lâm Khắc Du, sinh ngày 15.8.1926 tại Trung Quốc

Hiện trú tại: Michaelstr.31A, 65936 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 16.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schmidt Ruehl str.23, 04347 Leipzig

Giới tính: Nữ

53. Đặng Thị Thùy Nga, sinh ngày 05.6.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Stärke Str.7, 30451 Hannover

Giới tính: Nữ

54. Lê Huyền Nhung, sinh ngày 01.11.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Bonifatiusbrunnen 33, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

55. Đỗ Lê Huyền Trang, sinh ngày 23.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Klostergasse 2a, 07318 Saalfeld

Giới tính: Nữ

56. Hoàng Quốc Anh, sinh ngày 01.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Sudeten str.11, 91486 Uehlfeld

Giới tính: Nam

57. Lê Hiền Linh, sinh ngày 01.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Breitschein str.34, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nữ

58. Trần Hải Nam, sinh ngày 29.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Thomas Mann Str.4, 86436 Kissing

Giới tính: Nam

59. Phạm Minh Việt, sinh ngày 20.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hungener str.2, 35321 Laubach

Giới tính: Nam

60. Phạm Minh Đức, sinh ngày 31.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hungener str.2, 35321 Laubach

Giới tính: Nam

61. Hoàng Tú Quyên, sinh ngày 18.7.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Horster str.362, 45968 Gladbeck

Giới tính: Nữ

62. Hoàng Diệu Linh, sinh ngày 18.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Horster str.362, 45968 Gladbeck

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 24.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Oderweg 19, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Huy Lê, sinh ngày 20.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienweg 7, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Trung Thành, sinh ngày 14.02.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St.Hubertusstr.2, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

66. Võ Thụy Ngọc Thu, sinh ngày 12.3.1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Bürgermeister-Kraus-Str.6, 82223 Eichenau

Giới tính: Nữ

67. Đặng Nhựt Sơn, sinh ngày 01.3.1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gemuesemarkt 15, 36037 Fulda

Giới tính: Nam

68. Vũ Lâm Thu Hà, sinh ngày 02.9.1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zum Bockhoop 44, 27299 Langwedel

Giới tính: Nữ

69. Tô Ngọc Mạnh, sinh ngày 26.6.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kunebertistr.29, 45657 Rachlinghausen

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 23.10.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Wörsdorfer Str. 18, 60326 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

71. Trịnh Thùy Giang, sinh ngày 27.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rotenbergstr.170, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nữ

72. Trịnh Việt Tùng, sinh ngày 27.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rotenbergstr.170, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nam

73. Trần Thị Mai Anh, sinh ngày 02.10.1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Sievekingsallee 5, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

74. Lê Mai Ngọc Anh, sinh ngày 01.01.2012 tại Đức

Hiện trú tại: Sievekingsallee 5, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

75. Lê Quốc Thắng, sinh ngày 01.8.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sievekingsallee 5, 20535 Hamburg

Giới tính: Nam

76. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 11.9.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Knausstr.11, 65195 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

77. Vũ Công Thành Philipp, sinh ngày 26.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Langwatte 11, 72458 Albstadt Ebingen

Giới tính: Nam

78. Vũ Hoài Nam Alexander, sinh ngày 16.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Langwatte 11, 72458 Albstadt Ebingen

Giới tính: Nam

79. Lê Lý Bảo Trâm Linda, sinh ngày 12.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstaetterstr.95, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nữ

80. Lê Thanh Huy, sinh ngày 16.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstaetterstr.95, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 13.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Fils str.43, 73329 Kuchen

Giới tính: Nam

82. Hoàng Thị Kim Hoa, sinh ngày 11.9.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner 16a; 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

83. Trần Thanh Trang, sinh ngày 16.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner 16a; 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

84. Tếnh Công Sầu, sinh ngày 01.8.1968 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Wirth str.9, 61250 Usingen

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thùy An, sinh ngày 18.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Leichlinger str.61, 40591 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

86. Vũ Đức Anh, sinh ngày 14.10.1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Dieskaustraße 3, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

87. Tô Minh Ngọc, sinh ngày 02.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Brandvorwerkstraße 39, 04275 Leipzig

Giới tính: Nam

88. Nông Đức Huy, sinh ngày 11.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Brueken str.13, 21266 Jesteburg

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Việt Trinh, sinh ngày 12.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Salmweg 3, 06217 Merseburg

Giới tính: Nữ

90. Hà Kim Phượng, sinh ngày 22.8.1966 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Im Spichelsfeld 135, 53757 Sankt Augustin

Giới tính: Nữ

91. Lê Thành Lâm, sinh ngày 14.5.1964 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Marckmann str.1, 20539 Hamburg

Giới tính: Nam

92. Trần Thùy Dung, sinh ngày 03.12.1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Isar str.4, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

93. Hà Đức Anh, sinh ngày 15.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Johann Kalb str.17, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

94. Hà Như Quỳnh, sinh ngày 04.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Johann Kalb str.17, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

95. Trần Ngọc Uyên Nhi, sinh ngày 21.10.1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ulanenstr.20, 40468 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Thanh Ngọc, sinh ngày 23.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Koenigsbacher str.76, 67067 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

97. Nguyễn Ngọc Sophia, sinh ngày 08.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Weisenauer Weg 4-6, 55129 Mainz

Giới tính: Nữ

98. Phan Kerry Khánh, sinh ngày 26.6.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Moorweg 25 B, 22941 Hammoor

Giới tính: Nam

99. Nguyễn Minh Nhật Jonny, sinh ngày 23.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Thaelmannstr.3, 39387 Oschersleben (Bode)

Giới tính: Nam

100. Ngô Hoàng Ngô Tommy, sinh ngày 02.6.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Hopfengarten 8, 38667 Bad Harzburg

Giới tính: Nam

101. Văn Phú Thủy, sinh ngày 18.01.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wald str.12, 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nam

102. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 23.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gliesmaroder str.38, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nam

103. Vũ Diệu Quỳnh, sinh ngày 13.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr. 124, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 20.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wendel Weg 3a, 97084 Wurzburg

Giới tính: Nam

105. Hoàng Như Mai, sinh ngày 13.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schumacherring 25, 1 Stock, 81737 Muenchen

Giới tính: Nữ

106. Trương Thị Trâm, sinh ngày 22.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Goetherstr. 4, 84130 Dingolfing - Landau

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Minh Huyền, sinh ngày 23.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 13, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 03.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 13, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

109. Vũ Ngọc Tùng, sinh ngày 30.11.1992 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Schlossstr.11, 07318 Saalfeld

Giới tính: Nam

110. Phạm Thùy Trang Caroline, sinh ngày 03.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ingolstaedter str.233 A, 80939 Muenchen

Giới tính: Nữ

111. Trần Queen, sinh ngày 28.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Loenstr. 2, 44575 Castrop - Rauxel

Giới tính: Nam

112. Võ Hoàng Phúc, sinh ngày 08.11.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Eichendorffring 39, 65795 Hattersheim am Main

Giới tính: Nam

113. Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 16.01.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sebastian Str.26, 53474 Bad Neuenahr Ahrweiter

Giới tính: Nữ

114. Phùng Minh Kha, sinh ngày 17.10.1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Herm Barthel Str.7, 97424 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thị Giang Linh, sinh ngày 02.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Adolph Kolping Str.6/1, 74343 Sachsenheim

Giới tính: Nữ

116. Phạm Hoàng Linh James, sinh ngày 01.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Veerßer str.37, 29525 Uelzen

Giới tính: Nam

117. Bùi Thanh Hoa, sinh ngày 28.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Moritzstr.35, 92224 Amberg

Giới tính: Nữ

118. Bùi Thanh Bình, sinh ngày 02.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Moritzstr.35, 92224 Amberg

Giới tính: Nữ

119. Lê Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 08.11.1995 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Keilbergring 5b, 08289 Schneeberg

Giới tính: Nữ

120. Lê Thị Hương Giang, sinh ngày 12.12.1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Keilbergring 5b; 08289 Schneeberg

Giới tính: Nữ

121. Phùng Đức Quốc, sinh ngày 10.4.1987 tại Đức

Hiện trú tại: Kanal str.22, 72622 Nuertingen

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Minh Quân, sinh ngày 16.10.1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Oranienstr.46, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nam

123. Trần Thị Thảo, sinh ngày 08.6.1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bretteweg 2, 79805 Eggingen

Giới tính: Nữ

124. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 10.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bretteweg 2, 79805 Eggingen

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 18.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bretteweg 2, 79805 Eggingen

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 28.7.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Bretteweg 2, 79805 Eggingen

Giới tính: Nam

127. Giáp Khánh Băng Shayla, sinh ngày 14.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ampfingstr.45, 81671 Muenchen

Giới tính: Nữ

128. Việt Quốc Thế Minh, sinh ngày 03.9.1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stoffeler str.25, 40227 Dusseldorf

Giới tính: Nam

129. Cao Thị Ngọc Dung, sinh ngày 11.6.1973 tại Long An

Hiện trú tại: Henneken str.13, 37671 Hoexter

Giới tính: Nữ

130. Ngô Đức Huy, sinh ngày 03.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Haendel Str.36, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam

131. Ngô Ngọc Hân, sinh ngày 08.9.2007 tại Đức

Hiện trú tại: Haendelstr.36, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

132. Nguyễn Quang Hiếu, sinh ngày 26.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Reppnersche str.41, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nam

133. Lê Thị Thanh Hoa, sinh ngày 27.10.1986 tại Hải phòng

Hiện trú tại: Wittneberger str.13, 06132 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

134. Lê Mai Ly, sinh ngày 17.11.2010 tại Đức

Hiện trú tại: Wittenberger str.13, 06132 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

135. Đặng Thục Quyên, sinh ngày 29.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.1, 31592 Stolzenau

Giới tính: Nữ

136. Đặng Bảo Lâm, sinh ngày 04.6.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.1, 31592 Solzenau

Giới tính: Nam

137. Trương Tuệ Lâm Leonie, sinh ngày 30.7.2011 tại Đức

Hiện trú tại: Dessauer Str.22, 04129 Leipzeg

Giới tính: Nữ

138. Trương Tuệ Minh Jenny, sinh ngày 29.7.2008 tại Đức

Hiện trú tại: Dessauer 22, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 29.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Josef Schmitt str.16, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

140. Trần Hà Linh, sinh ngày 27.8.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Eilenburger str.30, 03050 Cottbus

Giới tính: Nữ

141. Đỗ Tùng Dương Tim, sinh ngày 23.10.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Im Lehmstich 1, 29646 Bispingen

Giới tính: Nam

142. Bùi Nguyên Bình, sinh ngày 19.5.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Baroper Kirchweg 34, 44227 Dortmund, CHLB Đức

Giới tính: Nam

143. Nguyễn Thị Trường Giang, sinh ngày 11.02.1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schwabstr.7, 34125 Kassel

Giới tính: Nữ

144. Đoàn Ngọc Hiệp, sinh ngày 20.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Silcher str.10, 75446 Wiensheim Serres

Giới tính: Nam

145. Đoàn Ngọc Hiếu Mike, sinh ngày 06.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Silcherstr.10, 75446 Wiernsheim

Giới tính: Nam

146. Đoàn Thị Hảo Carolin, sinh ngày 22.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Silcherstr .10, 75446 Wiemscheim Serres

Giới tính: Nữ

147. Huỳnh Nhật Anh, sinh ngày 05.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ingolstädterstr. 239A, 80939 Muenchen

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 09.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Goldammerweg 17, 70499 Stuttgart

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Thành Lâm, sinh ngày 07.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schaffhauser str.55, 79713 Bad Saeckingen

Giới tính: Nam

150. Lê Thùy Duyên, sinh ngày 22.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Michaelstr. 57, 45138 Essen

Giới tính: Nữ

151. Phạm Thanh Trung, sinh ngày 22.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Silcherstr. 78, 74074 Heilbronn

Giới tính: Nam

152. Hoàng Văn Tứ, sinh ngày 09.5.1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wilhelm Loewe Str. 20, 39240 Calbe (Saale)

Giới tính: Nam

153. Huỳnh Thanh Thúy, sinh ngày 25.12.1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karstenkoppel 3, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

154. Huỳnh Thị Hiệp, sinh ngày 07.7.1932 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Düsseldorferstr. 10, 51063 Köln

Giới tính: Nữ

155. Huỳnh Quang Trực, sinh ngày 22.7.1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Falkenweg 10, 63110 Rodgau

Giới tính: Nam

156. Nguyễn Thái Lai, sinh ngày 31/12/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerber str. 9, 56727 Mayen Deutschland

Giới tính: Nam

157. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 18/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gerber str. 9, 56727 Mayen Deutschland.

Giới tính: NamLUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 51.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương