CHỦ TỊch nưỚCtải về 69.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích69.52 Kb.
#1515

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2367/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 258, 259/TTr-CP ngày 21/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 219 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2367QĐ-CTN ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Trần Diễm Vy, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Grun Str.2, 99510 Apolda

Giới tính: Nữ

2. Phạm Mai Phương, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str.3, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nữ

3. Phạm Phương Dung, sinh ngày 17/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str.3, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Anh Tiến, sinh ngày 24/6/1992 tại Liên Bang Nga

Hiện trú tại: Josef-Effner-Str.12, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Hiếu Anh, sinh ngày 01/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Windhorst, Winer Weg 27, 49624 Loningen

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Việt Luân, sinh ngày 16/06/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Windhorst, Winer Weg 27, 49624 Loningen

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Thiên Hằng, sinh ngày 11/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Felsennelkenanger.14, 80937 Munchen

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Nam Anh, sinh ngày 26/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Curt-Querner-Str.15, 01219 Dresden

Giới tính: Nam

9. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 06/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Boersen Str.67, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Văn Thủy, sinh ngày 14/3/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Frank Furter Allee 150.10365 Berlin

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Dương Bách, sinh ngày 21/01/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mindener Str.34,32049 Herford

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 27/6/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kirchstr.9, 27749 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Đình Tuệ, sinh ngày 24/10/1959 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Kopernikusstrabe 10, 90459 Nurnberg

Giới tính: Nam

14. Lâm Quang Thùy Hương, sinh ngày 04/12/1964 tại Bình Định

Hiện trú tại: Kopernikusstrabe 10, 90459 Nurnberg

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 04/4/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Kopernikusstrabe 10, 90459 Nurnberg

Giới tính: Nam

16. Mai Trúc Linh, sinh ngày 05/4/1993 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ahrenshooper Strabe 4, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 30/11/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zum Lebensbaum 26, 18147 Rostock

Giới tính: Nữ

18. Phan Mộng Trinh, sinh ngày 27/9/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Andersenstr.9, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nữ

19. Lê Hoàng Sơn, sinh ngày 30/4/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bodenehrstr.6, 81373 Munchen

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Việt Thắng, sinh ngày 22/8/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bohnhof Str.45, 08233 Treuen

Giới tính: Nam

21. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 15/7/1955 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Breslauer Str.14F, 84478 Waldkraiburg

Giới tính: Nam

22. Đinh Thị Mai, sinh ngày 20/01/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Promenaden Str.11, 52062 Aachen

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Kim Bích Lan, sinh ngày 05/01/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Alter Kirchweg 38, 42389 Wuppertal

Giới tính: Nữ

24. Phan Hà Lê, sinh ngày 29/01/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eilenburger Str.16, 01309 Dresden

Giới tính: Nữ

25. Huỳnh Tú Huệ, sinh ngày 14/9/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen/ Kyffhauser

Giới tính: Nữ

26. Ngô Thị Huyền, sinh ngày 25/8/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen/ Kyffhauser

Giới tính: Nữ

27. Châu Diệu Hiền Lương, sinh ngày 09/8/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Willi-Bredel-Str.21, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

28. Hà Quốc Lâm, sinh ngày 06/12/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Willi-Bredel-Str.21, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

29. Ngô Đức Kiên, sinh ngày 27/8/1982 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Gormann Str.18b, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

30. Triệu Đức Hoàng, sinh ngày 29/4/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wittenberg Str 85, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

31. Lý Thị Tuyết Nga, sinh ngày 26/9/1970 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Kathe-Kollwitz-Weg 6, 30890 Barsinghausen

Giới tính: Nữ

32. Đàm Anh Sơn, sinh ngày 24/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Werner-Hilpert-Str 16, 34117 Kassel

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 08/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Werner-Hilpert-Str 16, 34117 Kassel

Giới tính: Nữ

34. Vương Thị Huyền Trang, sinh ngày 26/6/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Teplitz-Schonauer-Str.12, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

35. Vương Thị Mai Anh, sinh ngày 23/11/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Am Vosseberg 23, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thị Bảo Hân, sinh ngày 29/11/1994 tại Bình Định

Hiện trú tại: Mozart Str.1, 59423 Unna

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thùy Chinh, sinh ngày 14/03/1990 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Haupt Str.229, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nữ

38. Bùi Minh Ngọc, sinh ngày 11/01/1999 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Erieseering 18, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 11/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marchlewski Str.108, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Phạm Ngọc Cường, sinh ngày 27/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zur Almuehl 1, 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nam

41. Lê Anh Đức, sinh ngày 24/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Gestaenge. 8, 06844 Dessau-Rosslau, OT Dessau

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Minh Hường, sinh ngày 10/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Salvador-Allende-str. 9, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 11/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Salvador-Allende-str. 9, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nữ

44. Trần Mỹ Huệ, sinh ngày 20/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Feldtmannstr. 46, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Vũ Duy Linh, sinh ngày 02/11/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Poelchau str. 32, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

46. Đỗ Thu Hương, sinh ngày 10/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Muehlenstr. 1, 31737 Rinteln

Giới tính: Nữ

47. Đinh Thị Thanh Thảo, sinh ngày 23/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Mastweg 209, 42349 Wappertab

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Văn Điện, sinh ngày 02/01/1961 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kyllburger Weg 28, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Nam Anh, sinh ngày 02/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kyllburger Weg 28, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

50. Đinh Tuấn Vũ, sinh ngày 01/01/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Anton str. 30, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

51. Đinh Tuấn Phước, sinh ngày 20/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Anton str. 30, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

52. Đinh Tuấn Phương, sinh ngày 18/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Anton str. 30, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

53. Lê Thị Kim Hường, sinh ngày 02/7/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Saargemunder str. 28, 14195 Berlin

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thomas, sinh ngày 09/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Saargemunder str. 28, 14195 Berlin

Giới tính: Nam

55. Vũ Lan Anh, sinh ngày 15/9/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Lutzow str. 50, 10785 Berlin

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 30/4/1996 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Heckelberger Ring 16, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

57. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 16/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Christburger str. 43, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

58. Trần Lê Thu Hoài, sinh ngày 16/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Winsstr. 41, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Lê Mi Trà, sinh ngày 16/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Winsstr. 41, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 14/12/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Spokelbarg 11a, 22117 Hamburg

Giới tính: Nữ

61. Vương Hương Linh, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 124, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

62. Vương Quốc Bình, sinh ngày 01/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 124, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

63. Phạm Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bockriess 13A, 06502 Thale/Harz

Giới tính: Nữ

64. Bùi Thị Thanh Huyền, sinh ngày 01/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wintermarsch 16, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

65. Vũ Hoài Sơn, sinh ngày 23/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brahms str. 55, 95448 Bayreuth

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 11/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 25, 27474 Cuxhaven

Giới tính: Nam

67. Phạm Thị Phi Phượng, sinh ngày 11/4/1965 tại Long An

Hiện trú tại: Tannenkampstr. 43, 26131 Oldenburg

Giới tính: Nữ

68. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 22/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: August-Bebel-str. 26, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

69. Đào Thanh Thủy, sinh ngày 03/11/1988 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Loningerstr. 49, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 22/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leonrod str. 31, 80676 Munchen

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 22/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner str. 5, 03238 Finsterwalde

Giới tính: Nữ

72. Đỗ Việt Đức, sinh ngày 13/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Muhlen str. 1, 31737 Rinteln

Giới tính: Nam

73. Vương Thu Hiền ,sinh ngày 06/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshausen str. 40, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nữ

74. Vương Quốc Hùng, sinh ngày 06/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshausen str. 40, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

75. Vũ Hồng Minh, sinh ngày 19/01/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Klausenerstr. 8, 66115 Saarbruecken

Giới tính: Nam

76. Vũ Hoàng Long, sinh ngày 19/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Klausenerstr. 8, 66115 Saarbruecken

Giới tính: Nam

77. Vũ Minh Đức, sinh ngày 04/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Klausenerstr. 8, 66115 Saarbruecken

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Hồng Trang, sinh ngày 27/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Grevesmuhner str. 18, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Đại Dương, sinh ngày 09/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Planck str. 3, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

80. Lại Minh Trí, sinh ngày 23/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 2, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

81. Lê Đức Thăng, sinh ngày 13/4/1996 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Sopienstr. 24, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Tú Uyên, sinh ngày 04/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Randow str. 18, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Đình Long, sinh ngày 07/4/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner str. 61, 13189 Berlin

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Quỳnh Anika, sinh ngày 19/3/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Paulstr. 6, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Lương Tuyến, sinh ngày 17/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenbahn str. 36, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

86. Trần Phong Tuấn, sinh ngày 26/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schwarzwurzel str. 56, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

87. Nguyễn Đức Sơn Michael, sinh ngày 09/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Romerstr. 39, 76761 Rulzheim

Giới tính: Nam

88. Nguyễn Phương Thảo Michaela, sinh ngày 17/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Romerstr. 39, 76761 Rulzheim

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 07/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ibsen str. 47, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 24/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ibsen str. 47, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 24/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ibsen str. 47, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 05/01/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenowstr. 31, 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 28/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zurbadenstalt str. 5, 39171 Osterweddingen

Giới tính: Nữ

94. Vương Đức Dũng, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Marz str. 34, 16321 Bernau

Giới tính: Nam

95. Trịnh Hữu Chánh, sinh ngày 16/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Heinestr. 20, 22880 Wedel

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 10/3/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Praterweg 1, 86757 Wallerstein

Giới tính: Nam

97. Lê Thu Hà, sinh ngày 27/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Heumadener str. 2, 73760 Ostfildern

Giới tính: Nữ

98. Trần Thị Phương Thảo, sinh ngày 13/11/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Charlotten str. 110, 14467 Potsdam

Giới tính: Nữ

99. Trần Đức Anh, sinh ngày 11/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Charlotten str. 110, 14467 Potsdam

Giới tính: Nam

100. Lê Tấn Nhựt, sinh ngày 09/7/1957 tại Long An

Hiện trú tại: Muhlenstr. 14, 09111 Chemmitz

Giới tính: Nam

101. Võ Thị Kim Oanh, sinh ngày 06/11/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Muhlenstr. 14, 09111 Chemmitz

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thế Kiên, sinh ngày 14/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 99a, 10407 Berlin

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Hiếu Thảo, sinh ngày 26/4/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zugspitzstr. 4, 86356 Neusass

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 09/3/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Zugspitzstr. 4, 86356 Neusass

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zugspitzstr. 4, 86356 Neusass

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Hiếu Trung, sinh ngày 12/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Zugspitzstr. 4, 86356 Neusass

Giới tính: Nam

107. Lê Phước Quỳnh Trâm, sinh ngày 25/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Beseler str. 16, 24943 Flensburg

Giới tính: Nữ

108. Lê Phước Thiện, sinh ngày 20/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Beseler str. 16, 24943 Flensburg

Giới tính: Nam

109. Dương Hoài Phương, sinh ngày 01/11/1997 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Markische Allee 382, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Quí Hùng, sinh ngày 10/4/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koppenstr. 56, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

111. Phạm Thị Tuyết Thanh, sinh ngày 22/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tulbeckstr. 50, 80339 Munchen

Giới tính: Nữ

112. Trần Đinh Sony, sinh ngày 04/01/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lange str. 61, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

113. Vũ Mạnh Trung, sinh ngày 20/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Hahn-Ring 8, 14480 Potsdam

Giới tính: Nam

114. Vũ Lệ Huyền, sinh ngày 18/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Hahn-Ring 8, 14480 Potsdam

Giới tính: Nữ

115. Trần Mai Hương, sinh ngày 14/7/1963 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Johannes str. 33, 25335 Elmshorn

Giới tính: Nữ

116. Trần Thùy Linh, sinh ngày 17/11/1990 tại Bungari

Hiện trú tại: Johannes str. 33, 25335 Elmshorn

Giới tính: Nữ

117. Trần Thành Trung, sinh ngày 14/7/1986 tại Bungari

Hiện trú tại: Johannes str. 33, 25335 Elmshorn

Giới tính: Nam

118. Trần Thị Phương Thanh, sinh ngày 29/01/1970 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Steinauer str. 55, 36399 Freiensteinau

Giới tính: Nữ

119. Lê Huyền Linda, sinh ngày 28/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Munchener str. 22B, 85748 Garchingbel Munchen

Giới tính: Nữ

120. Tống Khánh Linh, sinh ngày 24/10/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freisinger Land str. 47a, 85748 Garchingbei Munchen

Giới tính: Nữ

121. Hoàng Ngọc Minh, sinh ngày 21/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Markt 13/15, 16868 Wusterhausen

Giới tính: Nam

122. Phạm Ngọc Long, sinh ngày 26/8/1948 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Collegeinstr. 70, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nam

123. Vũ Lê Nhật Ánh, sinh ngày 29/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kopenicker str. 96, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

124. Nguyễn Đình Thanh, sinh ngày 20/3/1971 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Frankenhauser str. 1D, 99706 Sondershausen

Giới tính: Nam

125. Vũ Thanh Thúy, sinh ngày 11/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hedelfingen str. 117, 70327 Stutgart

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 18/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Dietrich-Bonhoeffer-str. 50, 86609 Donauwoerth

Giới tính: Nam

127. Lê Ngọc Thùy, sinh ngày 06/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Badtor str. 36, 74575 Schozberg

Giới tính: Nữ

128. Lưu Ngọc Thanh, sinh ngày 28/6/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Moorlilientwiete 7, 22417 Hamburg

Giới tính: Nam

129. Nguyễn Nhật Vy, sinh ngày 16/02/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Busching str. 9, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

130. Trần Thị Mỹ Vân, sinh ngày 04/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Feldtmannstrasse. 46, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

131. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 16/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Feldtmannstrasse. 46, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

132. Vũ Duy Hảo, sinh ngày 24/7/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Mellenseestr. 24, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

133. Phạm Hà My, sinh ngày 24/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Muensterstr. 38, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

134. Ma Mai Quỳnh, sinh ngày 19/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Adenauerring 28/3, 81737 Muenchen

Giới tính: Nữ

135. Chu Đức Anh, sinh ngày 05/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: An den Kappesgaerten 16, 67292 Kirchheimbolanden

Giới tính: Nam

136. Trần Đức Dương, sinh ngày 23/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Otto - Schmirgal - Str. 8, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

137. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 20/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Otto - Schmirgal - Str. 8, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

138. Lâm Thị Tuyết Anh, sinh ngày 29/9/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Heu KoppEl 14, 22179 Hamburo

Giới tính: Nữ

139. Phạm Tiến Thành, sinh ngày 26/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Jetterhof 12, 70794 Filerstadt

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Ngọc Huy, sinh ngày 13/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Margaretenstr. 7, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

141. Bùi Trung Hiếu, sinh ngày 30/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Merseburger Strase 53, 06667 Weissenfels

Giới tính: Nam

142. Hồ Thiên Long, sinh ngày 27/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dr- M- Luther- King Str. 8, 19061 Schwerin

Giới tính: Nam

143. Đinh Lưu Vân, sinh ngày 24/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr. 172, 10117 Berlin

Giới tính: Nữ

144. Nguyễn Thùy Vân, sinh ngày 29/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Platanenstrsse. 45, 82024 Taufkirchen

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Đức Dương, sinh ngày 24/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Herzog- Philipp- Platz 1, 73760 Ostfilfdern

Giới tính: Nam

146. Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 05/9/1959 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Nord- West- Ring 70, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

147. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 30/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandstrasse 17, 57072 Siegen

Giới tính: Nam

148. Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 30/10/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Strandstr. 1, 18347 Wustrow

Giới tính: Nam

149. Vũ Tiến Tùng, sinh ngày 20/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Inselstr. 70, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

150. Nguyễn Hoàng Mỹ An, sinh ngày 26/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Suedl. Stadtmauerstr. 16, 91054 Erlangen

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Hoàng My Khanh, sinh ngày 16/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Suedl. Stadtmauerstr. 16, 91054 Erlangen

Giới tính: Nữ

152. Thái Hà My, sinh ngày 13/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Zellerstrasse. 18, 72202 Nagold

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 18/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 26, 04579 Espenhai OT Potzschau

Giới tính: Nam

154. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 30/8/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: August- Bebel- Strasse 66, 06712 Zeitz

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 19/5/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 22880 Wedel, Kreis Pingneberg

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Minh Châu Teresa, sinh ngày 14/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 22880 Wedel, Kreis Pingneberg

Giới tính: Nữ

157. Phan Nhật Nam, sinh ngày 16/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rainfarstr 9, 80935 Munchen

Giới tính: Nam

158. Phan Nhật Hưng, sinh ngày 20/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rainfarstr 9, 80935 Munchen

Giới tính: Nam

159. Đỗ Thanh Huệ, sinh ngày 24/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bayreuthr Str. 14, 91310 Forchheim

Giới tính: Nữ

160. Lê Hồng Lệ, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 91757 Treuchtlingen

Giới tính: Nữ

161. Lê Hải Ngoại Jens, sinh ngày 07/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 91757 Treuchtlingen

Giới tính: Nam

162. Nguyễn Mạnh Thế, sinh ngày 15/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Str. Der Republik 10, 39638 Hansestadt Gardelegen

Giới tính: Nam

163. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 15/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Str. Der Repuplik 10, 39638 Hansestadt Gardelegen

Giới tính: Nam

164. Bùi Đức Huy, sinh ngày 08/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Franz Str.6 304449 Hannover

Giới tính: Nam

165. Trần Quang Nam, sinh ngày 22/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Feldtmannstrasse 42, 13088 Berlin

Giới tính: Nam

166. Lê Mỹ Linh, sinh ngày 09/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Vater- Klein Str. 27, 86356 Neuaess

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Mai Ngọc Huyền, sinh ngày 04/12/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pankstr. 10, 13357 Berlin

Giới tính: Nữ

168. Vũ Quốc Thịnh, sinh ngày 20/11/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marien Str. 37 21073- Hamburg

Giới tính: Nam

169. Lê Thùy Trang, sinh ngày 22/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurte Allee 225, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

170. Nguyễn Nam Sơn, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Birkhahnstrasse 2, 71336 Waiblingen

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 28/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Birkhahnstrasse 2, 71336 Waiblingen

Giới tính: Nữ

172. Trần David, sinh ngày 22/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Breisacher Str. 25, 79395 Neuenburg am Rhein

Giới tính: Nam

173. Nguyễn Diana Thủy Tiên, sinh ngày 23/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Jacobystr. 5, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

174. Trương Vĩnh Bình, sinh ngày 14/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Strase 57412, 12355 Berlin

Giới tính: Nam

175. Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 14/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Golddistelangev 29 80937 Munchen

Giới tính: Nam

176. Lê Đại Hải, sinh ngày 24/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wustrower Str. 9, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

177. Nguyễn Khắc Mạnh, sinh ngày 20/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stuttugarter Strasse 511, 70734 Fellbach

Giới tính: Nam

178. Trần Anh Đức, sinh ngày 20/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Sickingenstr. 76a, 10553 Berlin

Giới tính: Nam

179. Hoàng Hà, sinh ngày 27/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wittenburer Str. 63, 19053 Schwerin

Giới tính: Nam

180. Lê Lan Hương, sinh ngày 02/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 36, 15907 Luebben

Giới tính: Nữ

181. Nguyễn Thanh Hoàng, sinh ngày 03/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wilheim- Stolze- Str. 27, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

182. Trịnh Thị Phương Dung, sinh ngày 21/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bundesstr. 28, 53520 Duempelfeld

Giới tính: Nữ

183. Trịnh Văn Tuấn, sinh ngày 28/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bundesstr. 28, 53520 Duempelfeld

Giới tính: Nam

184. Đỗ Quang Lê Nam, sinh ngày 29/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Oldenburger Str. 36, 10551 Berlin

Giới tính: Nam

185. Nguyễn Wolfgang, sinh ngày 18/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wollankstr. 57b, 13359 Berlin

Giới tính: Nam

186. Nguyễn Jenny, sinh ngày 14/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wollankstr. 57b, 13359 Berlin

Giới tính: Nữ

187. Cao Đức Bảo, sinh ngày 06/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stuntzstr. 3/3, 81677 Muenchen

Giới tính: Nam

188. Nguyễn Quang Nhật, sinh ngày 25/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Vinzenzstr. 16, 47441 Moers

Giới tính: Nam

189. Lê Quốc Việt, sinh ngày 22/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kurlandstr 13. 89415 Lautingen

Giới tính: Nam

190. Nguyễn Hồng Thái, sinh ngày 24/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 79, 27749 Delmenhorst

Giới tính: Nam

191. Huỳnh Hoàng Ninh Frank, sinh ngày 21/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Aeusserer Schlosshof 7/1, 74343 Sachsenhein

Giới tính: Nam

192. Lê Trần Hoàng, sinh ngày 17/9/1991 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Otto - Leege- Str. 7a, 26603 Aurich Ot Aurich

Giới tính: Nam

193. Đinh Tiến Dũng, sinh ngày 20/01/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zollstock 38, 37081 Goettingen

Giới tính: Nam

194. Phạm Thị Nhâm, sinh ngày 09/9/1973 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Wilsnacker Str. 18, 10559 Berlin

Giới tính: Nữ

195. Bùi Văn Trang, sinh ngày 22/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Nordstr. 7, 91560 Hellsbronn

Giới tính: Nữ

196. Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 04/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Edisonweg 3B, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Haenselstr. 17, 12437 Berlin

Giới tính: Nam

198. Vũ Thị Liên, sinh ngày 04/3/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Maerkische Allee 384, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 06/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stadelgasse 16, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

200. Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 20/10/1964 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Rosenweg 35, 28816 Stuhr

Giới tính: Nam

201. Hồ Thị Nam Phương, sinh ngày 29/8/1969 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Rosenweg 35, 28816 Stuhr

Giới tính: Nữ

202. Hồ Phạm Trọng Ân, sinh ngày 06/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenweg 35, 28816 Stuhr

Giới tính: Nam

203. Phạm Nam Phát Kevin, sinh ngày 28/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenweg 35, 28816 Stuhr

Giới tính: Nam

204. Nguyễn Phước Hạnh, sinh ngày 12/11/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Kampweg 21c, 27419 Sittensen

Giới tính: Nam

205. Nguyễn Thị Diệu Hồng, sinh ngày 06/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 79, 27749 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

206. Trần Phạm Hà Hoan, sinh ngày 11/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Triftackev Str. 40, 31135 Hildesheim

Giới tính: Nam

207. Trần Thomas Hà, sinh ngày 20/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Triftackev Str. 40, 31135 Hildesheim

Giới tính: Nam

208. Nguyễn Bảo, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Gutenbergerstr. 1, 74343 Sachsenhein

Giới tính: Nam

209. Hoàng Hà, sinh ngày 31/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Herzog- Ernst- Ring. 39, 29221 Celle

Giới tính: Nữ

210. Trần Quốc Huy, sinh ngày 23/01/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Linggstr. 6, 90443 Nuernberg

Giới tính: Nam

211. Trần Đức Bảo, sinh ngày 14/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zingstr Str. 76, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

212. Trần Bảo Lộc, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neustrelitzer Str. 57, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

213. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 16/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Neustrelitzer Str. 57, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

214. Phạm Linh Nhi, sinh ngày 18/01/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Bodanstr. 1A, 78462 Konstanz

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Hoàng Tú, sinh ngày 05/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pyer Kirchweg 33, 49134 Wallenhorst

Giới tính: Nam

216. Bạch Hồng Đức, sinh ngày 14/3/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hochfeld 8, 09123 Chemnitz

Giới tính: Nam

217. Lý Ngọc Hoa, sinh ngày 12/5/1957 tại Long An

Hiện trú tại: Zur Eremitenklause 46, 46117 Oberhausen

Giới tính: Nữ

218. Bùi Anh Lương, sinh ngày 19/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eschstr. 26, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

219. Huỳnh Hồ Thanh Thảo, sinh ngày 03/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Otto- Braun- Str. 84, 10249 Berlin

Giới tính: NữLUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 69.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương