CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠo thực hiệN ĐỀ ÁN 704/TTgtải về 33.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.75 Kb.
#24796


UBND HUYỆN CHỢ GẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 704/TTg

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BCĐ

Chợ Gạo, ngày ….. tháng 10 năm 2015

Dự thảo

BÁO CÁO

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ

nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015


Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015), Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704/TTg huyện báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704/TTg huyện gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm Phó Trưởng ban Thường trực.

- Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 704/TTg tập trung vào các nội dung triển khai Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015); Kế hoạch số 186/KH-BCĐ ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704/TTg tỉnh thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2013 - 2015; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704/TTg huyện thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2013 - 2015.2. Kết quả thực hiện Đề án 704/TTg

2.1. Chỉ tiêu 1: Bà mẹ có kiến thức.

- Theo số liệu thống kê toàn huyện hiện có 22.001 bà mẹ có con dưới 16 tuổi, có 28.103 trẻ em từ 0 - 16 tuổi, 542 phụ nữ đang mang thai.

- Trong 5 năm, thông qua họp chi, tổ hội phụ nữ, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các bà mẹ có con dưới 16 tuổi các kiến thức, kỹ năng về nuôi, dạy trẻ như kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ đang nuôi con bú, chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở các độ tuổi. Kết quả tuyên truyền hướng dẫn cho 21.458/22.001 bà mẹ có con từ 0 - 16 tuổi đạt 97,53%.

- Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan” thu hút 1.150 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện tham gia.

- Tổ chức 03 cuộc tọa đàm, hội thi có gắn nội dung chủ đề về dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ thu hút 613 lượt hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

2.2. Chỉ tiêu 2: Bà mẹ thực hành.

- Hàng tháng lồng ghép vào chương trình tiêm chủng mở rộng, họp tổ hội phụ nữ, tổ chức trang bị kỹ năng chăm sóc trẻ, thực hành cách pha chế sữa, chế biến tô màu bát bột, bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, trong đó phân loại độ tuổi của trẻ có hướng dẫn cụ thể. Kết quả hướng dẫn kỹ năng cho 13.660/22.001 bà mẹ có con từ 0 - 16 tuổi đạt 62,08%.

- Tổ chức 82 buổi thực hành bữa ăn dinh dưỡng cho 2.886/3.607 đạt 80% bà mẹ có con dưới 02 tuổi, xây dựng chế độ khẩu phần ăn giàu dưỡng chất, hợp lý cho từng giai đoạn phát triển của trẻ, thường xuyên cân, kiểm tra sức khoẻ đầy đủ. Qua đó có 8.517 bà mẹ đăng ký trong gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng. Đến nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 12%, trong đó có 17 trẻ suy dinh dưỡng dưới 2 tuổi.

- Tổ chức Hội thi “Gia đình nuôi dạy con tốt” gắn với các hoạt động Ngày hội “Gia đình hạnh phúc”…. nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt, kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ các lứa tuổi, tình huống xử lý các mối quan hệ trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương”, “Bữa ăn dinh dưỡng gia đình” thu hút 50 gia đình và trên 100 hội viên, phụ nữ tham dự.

- Phối hợp với Công ty Unilever thực hiện chương trình “Hãy rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” tại xã Bình Phục Nhứt và tuyên truyền phát động tại huyện 01 cuộc thu hút 1.181 phụ nữ và 995 học sinh tham gia.2.3. Chỉ tiêu 3: Trẻ vị thành niên.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, giới tính cho trẻ vị thành niên và trẻ em gái. Qua đó đã phát thanh 42 bài, 86 bản tin các nội dung về phòng, chống ma túy học đường; phòng, chống bạo lực học đường; kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho trẻ vị thành niên; phòng, tránh có thai ngoài ý muốn ước tính có trên 12.000 lượt người nghe.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, giới tính, sức khỏe sinh sản cho 6.578/18.797 trẻ vị thành niên (tuổi 10 đến 16) đạt 34,99%; tổ chức truyền thông tại các trường Trung học cơ sở 08 buổi về kiến thức giáo dục giới tính, rèn luyện các kỹ năng sống có 401 học sinh dự. Thông qua các buổi truyền thông, giúp các em đang trong độ tuổi vị thành niên có thể nắm bắt được các kiến thức tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, cũng như giải đáp các vướng mắc của các em về giới tính, tâm sinh lý và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

2.4. Chỉ tiêu 4: Ông bố tiếp cận thông tin.

Trong 5 năm tổ chức tuyên truyền cho 11.803/21.859 ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi đạt 53,99% được tiếp cận với các thông tin về nuôi và dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tổ chức tư vấn, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, các sự kiện và phát hành các tài liệu truyền thông tại cộng đồng.2.5. Chỉ tiêu 5: Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở được cung cấp tài liệu.

- Cung cấp tài liệu 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên cho 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở; cung cấp 3.500 tờ rơi các loại trong cộng đồng với chủ đề giáo dục, nuôi dạy con.

- Có 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho tuyên truyền viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng.

2.6. Chỉ tiêu 6: Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở được tập huấn.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tập huấn 01 cuộc có 105 chị dự; truyền thông tại 03 cụm xã có 289 hội viên, phụ nữ dự.

- Tổ chức 129 buổi tập huấn, tuyên truyền về sàng lọc sơ sinh, bệnh tay chân miệng ở trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi dạy con theo độ tuổi, hướng nghiệp con cho gần 9.600 cán bộ, hội viên, phụ nữ; tập huấn nâng cao kỹ năng nuôi dạy con trong cơ chế thị trường cho 450 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Có 100% cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở được tập huấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về các nội dung nuôi dạy con tốt.2.7. Chỉ tiêu 7: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Thành lập 19 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở 18 xã, thị trấn, mỗi câu lạc bộ có 25 thành viên; 11 Câu lạc bộ “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”, 61 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình”, 61 Đội phòng, chống bạo lực gia đình.

- Duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ, mô hình nhóm, tổ phụ nữ như “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, “Ông bà chăm sóc cháu”, “Cha mẹ yêu thương trẻ thơ cùng giới”. Đến nay, toàn huyện có 25 nhóm “Bà mẹ chăm sóc nuôi dạy con tốt” có 437 thành viên; 15 nhóm “Ông bà chăm sóc cháu” có 207 thành viên; 01 câu lạc bộ, 66 nhóm “Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em” có 1.532 thành viên; 03 Câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ” có 91 thành viên; 15 nhóm “Phụ nữ phòng chống đuối nước trẻ em” có 221 thành viên; 05 nhóm “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em gái” có 75 thành viên, 19 nhóm “Cha mẹ thương yêu trẻ thơ cùng giới” có 258 thành viên. Thông qua hoạt động truyền thông cộng đồng sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… đã giúp cho các ông bố, bà mẹ được trang bị các kiến thức, được trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc nuôi dạy trẻ phù hợp theo từng độ tuổi, từ đó thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, cung cấp các kiến thức về sức khoẻ sinh sản, kỹ năng sống cho trẻ để các em biết cách chăm sóc bản thân.

- Xây dựng 32 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng góp phần hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, ổn định tâm lý hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra còn vận động thành lập nhiều mô hình hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững như “Nhóm nhỏ các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình tăng thu nhập”, “Nhóm tính dụng tiết kiệm/chăm sóc sức khỏe sinh sản/bình đẳng giới”, “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình”, “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

- Chọn 02 xã điểm thực hiện Đề án là Hòa Tịnh và Tân Thuận Bình; xây dựng mô hình điểm đã tổ chức tập huấn cho 30 bà mẹ, 57 ông, bà, đồng thời là những tuyên truyền viên về kiến thức chăm sóc sức khỏe như: chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, cho con bú; nuôi con bằng sữa mẹ, giáo dục kỹ năng sống; vai trò của phụ nữ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội; sức khoẻ sinh sản cho trẻ vị thành niên.

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Được sự quan quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các ngành, các cấp trong thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn huyện, đạt mục tiêu chung cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, thực hiện xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

- Tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nuôi dạy con tốt.

- Xây dựng và phát triển các mô hình nuôi dạy con tốt phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thu hút sự tham gia của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ vị thành niên.2. Khó khăn

- Một số ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo còn chưa tích cực trong công tác phối hợp, thực hiện Đề án chưa chặt chẽ; hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa thật linh hoạt, thiếu chiều sâu.

- Kinh phí thực hiện Đề án tại cơ sở không có riêng, chủ yếu là từ nguồn kinh phí chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ khoán từ đầu năm, do vậy việc triển khai Đề án lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, nhóm.

Trên đây là Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704/TTg huyện./.
Nơi nhận:

- BCĐ thực hiện Đề án 704/TTg tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Các thành viên BCĐ;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVNC (Thúy);

- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Thị Tiếp
Каталог: SiteFolders -> chogao -> 203 -> QLVB
SiteFolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
QLVB -> Ban thưỜng vụ Số: /bc-btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QLVB -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343

tải về 33.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương