CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng Plastictải về 2.92 Mb.
trang5/20
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích2.92 Mb.
#34
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng Plastic

Thanh nhựa (5x40x1800)mm Đài Loan sản xuất

Thanh

0,40Ống nhựa PVC:

+ Phi 16 mm

m

0,15+ Phi 25 mm

m

0,27+ Phi 30 mm

m

0,36Nhựa trải sàn PVC do G7 sản xuất:

- Có keo dán

tấn

1.700,00- Chưa có keo dán

tấn

1.500,00Bao bì bánh kẹo bằng PVC, PE, OPP và các chất tương tự đã in màu 55mm x 1000m/cuộn do Đài Loan, Asean, Hàn Quốc sản xuất

cuộn

18,00Bao bì bánh kẹo bằng PVC, PE, OPP và các chất tương tự đã in màu 290mm x 1000m/cuộn do Đài Loan, Asean, Hàn Quốc sản xuất

cuộn

45,00Băng keo PVC các loại

kg

1,80Tấm PVC khổ 2 mét, dày 0,7 mm Đài Loan, Asean sản xuất

m

2,20Lưới PE khổ 1,6 mét dùng lót nệm Đài Loan sản xuất

m

0,90Tấm lợp bằng nhựa Đài Loan sản xuất

kg

2,00Tấm lợp bằng nhựa Trung Quốc sản xuất

kg

1,40Tấm nhựa xốp cách nhiệt dày 10 mm, khổ (910 x 2280)mm, do Đài Loan sản xuất

tấm

3,00Bồn rửa mặt

- G7 sản xuất

chiếc

30,00- Asean sản xuất

chiếc

15,00- Loại do Trung Quốc sản xuất

chiếc

7,50Bồn tắm plastic Indonesia sản xuất, khổ 1,5 m đến 1,7 m, không kèm bộ xả

chiếc

45,00Bồn tắm plastic dài 1,7 m, có bộ xả Singapore sản xuất

chiếc

74,00Bồn tắm plastic (khổ 1,2m đến 1,5m) không kèm bộ xả

+ Loại do ý sản xuất

chiếc

47,00+ Loại do Trung Quốc sản xuất

chiếc

36,00Bộ cửa ra vào bằng nhựa do Asean sản xuất

m2

12,00Bộ cửa sổ gồm 1 cửa chớp và cửa chắn gió Asean sản xuất

m2

12,00Bộ cửa ra vào bằng nhựa loại cánh gấp

m2

2,36Chương 40: Cao su và các sản phẩm bằng cao su

A/ Bộ lốp, săm, yếm xe ôtô:

* Bộ lốp, săm, yếm do G7 sản xuất:

- 145-SR14

bộ

30,00- 145-SR13

bộ

21,00- 155-SR13

bộ

25,00- 165-SR14

bộ

30,00- 175-SR14

bộ

30,00- 185-SR14C-8pr

bộ

32,00- 185/70R14

bộ

48,00- 195/65-R15

bộ

37,00- 205/60-R15

bộ

41,00- 205/65-R15

bộ

42,00- 205/70-R15

bộ

45,00- 225/75-R16-8pr

bộ

44,00- 245/75-R16-10pr

bộ

44,00- 550-13/8pr

bộ

18,00- 560-13/6pr

bộ

20,00- 600-12/4pr

bộ

20,00- 600-13/8pr

bộ

30,00- 600-14/8pr

bộ

31,00- 600-15/8pr

bộ

36,00- 615-13/6pr

bộ

29,00- 650-10/10pr

bộ

30,00- 645-14/6pr

bộ

30,00- 650-14/8pr

bộ

31,00- 650-15/10pr

bộ

38,00- 650-15/8pr

bộ

36,00- 650-16/10pr

bộ

51,00- 650-16/8pr

bộ

50,00- 695-14/6pr

bộ

30,00- 700-15/10pr

bộ

54,00- 700-16/10pr

bộ

57,00- 750-16/12pr

bộ

77,00- 750-20/12pr

bộ

90,00- 825-15/14pr

bộ

99,00- 900-20/14pr

bộ

140,00- 1100-20/16pr

bộ

216,00- 1200-20/18pr

bộ

257,00- 500-12/8pr

bộ

23,00- 185-65/15pr

bộ

36,00- 195-70/14pr

bộ

36,00- 205-70/14pr

bộ

45,00- 215-55/16pr

bộ

48,00- 235-60/16pr

bộ

48,00- 235-75/15pr

bộ

48,00- 265-70/15pr

bộ

48,00- 205-16/8pr

bộ

57,00- 1200-24/18pr

bộ

290,00* Bộ lốp, săm, yếm Trung Quốc sản xuất:

- 650-16/10pr

bộ

25,00- 750-20/14pr

bộ

50,00- 825-20/14pr

bộ

59,00- 900-20/14pr

bộ

70,00- 650-14/8pr

bộ

25,00- 650-16/10pr

bộ

37,00- 650-16/12pr

bộ

43,00- 650-20/14pr

bộ

53,00* Bộ lốp, săm, yếm do Nga, Hàn Quốc, Asean; Đài Loan, ấn Độ sản xuất:

- 750-20/12pr

bộ

80,00- 850-20/10pr

bộ

92,20- 825-20/12pr

bộ

95,00- 825-20/14pr

bộ

108,30- 900-20/14pr

bộ

120,70- 900-20/12pr

bộ

117,30- 1000-20/12pr

bộ

119,70- 1000-20/14pr

bộ

132,70- 900-20/16pr

bộ

130,60- 1000-20/16pr

bộ

164,00- 1100-20/14pr

bộ

176,00- 1100-20/16pr

bộ

187,90- 1100-20/18pr

bộ

193,00- 1200-20/16pr

bộ

219,70- 1200-20/18pr

bộ

223,60- 1200-24/16pr

bộ

257,30- 1200-24/18pr

bộ

263,80- 1200-24/20pr

bộ

269,70- 1200-24/24pr

bộ

480,00- 1300-21/12pr

bộ

214,00- 1300-24/14pr

bộ

227,90- 1400-24/12pr

bộ

273,80- 1750-25/12pr

bộ

330,20- 600-12/8pr

bộ

25,00- 600-13/8pr

bộ

26,50- 600-13/6pr

bộ

25,70- 650-9/8pr

bộ

20,00- 650-10/8pr

bộ

23,00- 650-13/8pr

bộ

25,00
- 840-13/6pr

bộ

24,20
- 840-13/8pr

bộ

25,30
- 600-14/6pr

bộ

25,80
- 600-14/8pr

bộ

26,70
- 650-14/6pr

bộ

26,80
- 650-14/8pr

bộ

27,90
- 650-15/8pr

bộ

36,00
- 700-14/8pr

bộ

29,00
- 700-14/6pr

bộ

28,00
- 600-15/8pr

bộ

31,10
- 700-15/8pr

bộ

42,00
- 700-15/10pr

bộ

46,60
- 700-15/12pr

bộ

48,60
- 700-16/8pr

bộ

41,60
- 700-16/10pr

bộ

50,20
- 700-16/12pr

bộ

50,40
- 750-16/12pr

bộ

64,90
- 750-16/8pr

bộ

48,50
- 750-16/10pr

bộ

58,60
- 750-16/14pr

bộ

65,90
- 750-18/8pr

bộ

47,70
- 750-18/10pr

bộ

56,30
- 750-18/12pr

bộ

56,80
- 750-15/8pr

bộ

46,00
- 750-15/10pr

bộ

51,10
- 750-15/12pr

bộ

54,20
- 650-16/8pr

bộ

40,00
- 650-16/10pr

bộ

44,60
- 620-10/4pr

bộ

12,00
- 600-12/4pr

bộ

16,60
- 600-12/6pr

bộ

17,70
- 615-13/4pr

bộ

16,20
- 565-13/4pr

bộ

17,80
- 640-13/6pr

bộ

22,40
- 640-14/6pr

bộ

25,70
- 685-14/6pr

bộ

24,70
- 770-16/6pr

bộ

33,70
- 760-16/6pr

bộ

38,40
- 300-10/6pr

bộ

14,70
- 500-10/8pr

bộ

14,80
- 500-12/6pr

bộ

17,00
- 500-12/8pr

bộ

17,50
- 450-12/4pr

bộ

12,40
- 450-12/8pr

bộ

15,00
- 500-8/8pr

bộ

16,60
- 600-8/10pr

bộ

24,60
- 700-12/12pr

bộ

41,70
- 825-15/14pr

bộ

81,30
- 600-16/6pr

bộ

30,90
- 175/70 R12

bộ

23,00
- 200/70 R14

bộ

33,70
- 175/70 R13

bộ

24,00
- 185/70 R13

bộ

26,00
- 185/70 R14

bộ

29,40
- 195-70/R14

bộ

31,80
- 205-70/R14

bộ

34,10
- 255-80/R13

bộ

19,00
- 165-80/R13

bộ

21,30
- 175-80/R14

bộ

26,40
- 185-80/R14

bộ

28,10
- 155R/12-6pr

bộ

22,20
- 155R/12-8pr

bộ

22,60
- 165R/12-6pr

bộ

27,00
- 165R/13-8pr

bộ

26,60
- 175R/13-6pr

bộ

32,20
- 185R/14-8pr

bộ

34,50
- 175R/14-8pr

bộ

32,50
- 185R/14-6pr

bộ

34,20
- 195R/14-6pr

bộ

37,10
- 195R/14-8pr

bộ

36,80
- 185/65 R14

bộ

28,80
- 185/65 R15

bộ

30,80
- 195/65 R15

bộ

33,00
- 195/65 R14

bộ

31,70
- 185/60 R14

bộ

30,10
- 195/60 R14

bộ

32,90
- 195/60 R15

bộ

34,60
- 205/60 R15

bộ

36,30B/ Lốp xe máy:


- 225-17 (G7 sản xuất)

chiếc

7,50
- 250-17 (G7 sản xuất)

chiếc

8,50
- 275-14 (G7 sản xuất)

chiếc

8,00
- 275-14 (Các nước khác sản xuất)

chiếc

5,60
- 350-8 (G7 sản xuất)

chiếc

9,00
- 350-8 (Các nước khác)

chiếc

8,70
- 350-10 (G7 sản xuất)

chiếc

6,50
- 350-10 (Các nước khác sản xuất)

chiếc

6,40
- 100/90-18; 100/80-16

chiếc

32,00
* Hiệu Michenlin:


- 21/2-17 (2.50-17)

chiếc

5,10
- 21/4-17 (2.50-17)

chiếc

4,40
- 3.00-17

chiếc

11,04
- 2.75-18

chiếc

10,15
- 3.00-18

chiếc

11,18C/ Lốp xe đạp:


- Các cỡ, do G7 sản xuất

chiếc

3,50
tải về 2.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương