images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vat lieu moi/nam 1999
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2005
  Sở Khoa Học & Công Nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hồ Chí Minh Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2009
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam 2001
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Xay dung/Nam 2008
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2012
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/nam 2010
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam 2004
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co khi/Nam 2010
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/The Thao/Nam 2012
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam2007
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Giaoduc - Daotao/nam2006
  Trung tâm thông tin khoa học công nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2014
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Hoa hoc/nam 1999
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam2007
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2014
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co che quan ly kinh te/nam 2001
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2014
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vat lieu moi/Nam 2012
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2012
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2013
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2011
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2008
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co che quan ly kinh te/nam 1999
  SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Dien - Dien tu/Nam 2009
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/nam 2003
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co khi
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/nam 2000
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2012
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2013
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2007
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2012
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam2007
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co che quan ly kinh te/Nam 2014
  SỞ khoa học và CÔng nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2008
  Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2011
  “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2014
  "Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học tp. Hồ Chí Minh, tiến tới công nhận giống" do Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. Hồ Chí Minh chủ trì và ThS
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Luongthuc - Thucpham/Nam 2011
  Do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hcm chủ trì và ts. Trương Thanh Long là chủ nhiệm đề tài
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co che quan ly kinh te/Nam 2010
  “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và khung chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp sinh thái tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/nam2007
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/Nam 2012
  “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp giảm thiểu ô nhiễm do sự cố môi trường đến các vùng nhạy cảm môi trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Hoa hoc/Nam 2014
  “Nghiên cứu ứng dụng hoạt chất bêta-Ecdysone chiết xuất từ thông đỏ sản xuất chế phẩm kích thích lột xác trên tôm (Penaeus monodon) và ghẹ xanh
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2014
  “Tiếp nhận, nghiên cứu các điều kiện thích hợp để bảo tồn Ex Situ 100 loài lan hiếm Việt Nam từ Ucraina và đưa vào nhân giống in vitro một số loài tuyển chọn”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/Nam 2011
  “Xây dựng thư viện lập trình hỗ trợ tối ưu tổ hợp trên môi trường tính toán song song và phân bổ”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co che quan ly kinh te/Nam 2014
  The effect of peri-urban development on the livelihoods of indigenous households: The case of lower Kiandani Area, Machakos Municipality
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vanhoa-Xahoi/nam2007
  Apparatus for identifying and facilitating a social interaction structure over a data packet network
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2013
  “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vat lieu moi/Nam 2013
  “Tổng hợp vật liệu Nano kẽm – bạc ứng dụng chế tạo thuốc bảo vệ thực vật diệt nấm hồng cho cây cao su”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vanhoa-Xahoi/Nam 2009
  “Bạo hành trong gia đình và ảnh hưởng trên sức khỏe tâm trí và kết cục của thai kỳ ở phụ nữ mang thai tại thành phố Hồ Chí Minh”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2010
  “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Dien - Dien tu/Nam 2012
  “Thiết kế, chế tạo các lớp điện cực cho Diode Schottky có điện thế đánh thủng cao và dòng rò cực bé cho ứng dụng kiểm soát dòng trong các thiết bị trữ điện, ôtô điện”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vanhoa-Xahoi/Nam 2012
  “Tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng chống”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2009
  “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2007
  Xác định kiểu gen của siêu VI viêm gan c (Hepatitis c virus) bằng một số quy trình dựa trên kỹ thuật pcr
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2009
  “Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp Abelmoschus esculentus L. – Malvaceae. Ứng dụng sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tăng lipid huyết.”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2013
  “Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác Sâm Bố Chính (Hibiscus sagittifolius Kurz var quinquelobus Gagnep) theo hướng nông nghiệp hữu cơ”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Giaoduc - Daotao/nam2006
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Quan ly do thi/nam 2004
  Các giải pháp thúc đẩy công tác hợp thức hóa đất đai tại tphcm từ quan điểm của các đối tượng xã hội có liên quan
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2010
  “Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vanhoa-Xahoi/Nam 2012
  ” do Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và cn. Nguyễn Văn Xê là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm VI các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau: A. KẾt quả khảo sáT
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Luongthuc - Thucpham/Nam 2013
  “Nghiên cứu sản xuất bán thành phẩm (cao chiết) và một vài chế phẩm từ actisô Đà Lạt có chất lượng đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/nam2007
  Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải bằng các loại thực vật thủy sinh phổ biến và ngưỡng chịu đựng của chúng đối với các thành phần ô nhiễm
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2014
  “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ khí canh trong sản xuất sinh khối rễ cây dược liệu và nhân giống vô tính cây trồng”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam2006
  TP. HỒ chí minh trung tâm thông tin khoa học công nghệ
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Vat lieu moi/Nam 2012
  CN101869725 Antibacterial bioactivity composite coating comprising nano Ag particles and preparation method
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Luongthuc - Thucpham/Nam 2012
  JP4032393 Dietary supplement for nutritional function, Moringa tea leaf and method for producing the same, and Moringa tea beverage
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2011
  “Khảo sát khả năng kháng khuẩn vá xác định hoạt chất kháng khuẩn chính của cây tứ bạch long, họ ô rô (Acanthaceae)”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/nam2007
  KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/nam2006
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2009
  “Nghiên cứu qui trình điều trị bỏng và các tổn thương mất da kết hợp liệu pháp ghép tế bào sừng tự thân qua nuôi cấy”
  “Nghiên cứu sàng lọc một số cây thuốc và bài thuốc có tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam trên các mô hình dược lý thực nghiệm”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2011
  "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Tin hoc - Vien thong/nam2007
  Do Trường Đh công nghệ thông tin Đh quốc gia hcm chủ trì và ts. Lê Mạnh là chủ nhiệm đề tài
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Hoa hoc/Nam 2011
  “Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối rong biển thành ethanol, butanol sinh học và một số sản phẩm có giá trị khác”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2010
  “Nghiên cứu phân tích các đặc tính phi tuyến tính (nonlinearity) của tín hiệu điện não đồ eeg (Electroencephalograph) nhằm hỗ trợ chuẩn đoán bệnh động kinh”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2010
  “Nghiên cứu quy trình sản xuất chitooligosaccharides và một số dẫn xuất, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và tạo chế phẩm bổ sung thức ăn vật nuôi”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2006
  Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2013
  “Nghiên cứu qui trình công nghệ nuôi sâm đất thương phẩm cho hàng hoá xuất khẩu và tiêu thụ trong nước”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2012
  “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2013
  “Xây dựng quy trình chiết xuất nọc ong từ tự nhiên và đánh giá tác dụng chống viêm khớp, giảm đau của nọc ong để định hướng sản xuất chế phẩm/ thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/Nam 2012
  “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Hoa hoc/Nam 2013
  “Phân lập các hợp chất có khả năng gây độc tế bào ung thư từ keo ong dú, Trigona minor, để định hướng nghiên cứu phát triển thuốc hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2007
  IN182584 a novel process for the purification of atenolol (2-Ä4-hydroxy-3-isopropylamino-propoxy penyl) acetamide
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Hoa hoc/Nam 2010
  Do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tp. Hcm chủ trì, ks. Lê Sĩ Ngọc và Ths. Hà Trần Minh Dũng là chủ nhiệm đề tài
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Luongthuc - Thucpham/nam2004
  "Khảo sát thành phần lipid trong một số loài cá biển Việt Nam và nghiên cứu phương pháp làm giàu acid béo không no từ phế phụ phẩm của ngành chế biến hải sản"
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/nam2007
  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị kéo cột sống lưng sử dụng cơ cấu tác động phỏng sinh học
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/nam2006
  Trung tâm thông tin khoa học công nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2014
  G. K. Chetan. Nhà xuất bản: lap lambert academic publishing, 2012
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Sinh hoc/nam 2000
  Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/Nam 2013
  “Đánh giá công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Dien - Dien tu/Nam 2013
  Do Trường Đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia tp. Hcm chủ trì và pgs. Ts. Dương Hoài Nghĩa là chủ nhiệm đề tài
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Nong Lam Ngu nghiep/Nam 2008
  HU0204128 Method for producing a urea – formaldehyde fertilizer. Phương pháp sản xuất ra phân bón ure – formaldehyde, 2003
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/Nam 2008
  “Nghiên cứu tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng tính chất quang oxy hóa của các dẫn suất phức tetrasulfophthalocyanine gắn trên các chất mang trong xử lý môi trường ”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Moitruong-Xulychatthai/Nam 2011
  “Nghiên cứu đánh giá rủi ro do các hợp chất gây rối loạn nội tiết (edcs) đến nguồn nước thô phục vụ cấp nước và đề xuất các giải pháp tổng thể giảm thiểu edcs”
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Co khi/Nam 2012
  KR1020090017742 Bird chasing device employing reflector having three reflecting surfaces and trigonal pyramid shaped-bottom, and rotation return string
images/cesti/files/DETAI/De tai theo nganh/Y - Duoc/Nam 2010
  “Giá trị của bộ câu hỏi tầm soát hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cho cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh”
directory images cesti  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương