HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3



tải về 17.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.55 Kb.
#574


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN

Số: 25 /2006/NQ – HĐND­3



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiến An, ngày 07 tháng 7 năm 2006



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đề án chia phường Quán Trữ thành 2 phường

Lãm Hà và Quán Trữ.




HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN KHOÁ III (NHIỆM KỲ 2004 – 2009)

HỌP KỲ THỨ 6 TỪ NGÀY 06/7/2006 ĐẾN NGÀY 07/7/ 2006.
- Căn cứ điều 25 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Xét đề án của Uỷ ban nhân dân phường Quán Trữ về việc xin chia phường Quán Trữ thành hai phường và Tờ trình số: 74 /TTr - UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân quận đề nghị thông qua đề án chia phường Quán Trữ thành hai phường Lãm Hà và Quán Trữ; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân quận. Hội đồng nhân dân quận thảo luận và,


QUYẾT NGHỊ:
Điều I: Thông qua đề án của Uỷ ban nhân dân phường Quán Trữ về việc chia phường Quán Trữ thành 2 phường Lãm Hà và Quán Trữ;

Điều II: Phương án chia cụ thể như sau:

  1. Phường thứ nhất tên gọi phường Lãm Hà:

- Về địa giới hành chính lấy từ Cống Tây làm ranh giới cắt ngang đường Trường Chinh, chạy theo hướng Đông đến đầu cầu Niệm và toàn bộ diện tích đất đai của 5 khu dân cư: Khu dân cư số 1, 2, 3, 8 và 9.

- Diện tích tự nhiên: 175,22 ha.

+ Đất ở đô thị: 51,39 ha.

+ Đất chuyên dùng: 73,47 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 24,20 ha.

+ Đất sông ngòi: 26,06 ha.

- Số doanh nghiệp trên địa bàn: 57.

- Tổng số hộ sản xuất kinh doanh: 218.

- Về văn hoá, giáo dục, Y tế.

+ Gồm: 01 trường THCS, 01 trường Tiểu học, 01 nhà thờ Thiên chúa giáo, 02 nhà văn hoá, 01 bệnh viện (bệnh viện Nhi Hải Phòng).

- Tổng số hộ: 2.495 hộ, tổng nhân khẩu: 12.968 khẩu, mật độ dân số 7.400 người.

- Trụ sở làm việc: Dự kiến đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố thu hồi khu đất do Công ty cổ phần công trình giao thông Hải Phòng) khoảng 2.000 m2. Trước mắt phường làm việc tại nhà văn hóa khu dân cư số 2 – phường Quán Trữ.


  1. Phường thứ hai tên gọi giữ nguyên tên của phường Quán Trữ.

- Về địa giới hành chính: Từ ranh giới Cống Tây đường Trường Chinh (tiếp giáp phường Lãm Hà) chạy dọc theo hướng Tây về đường Trần Nhân Tông và đường Lê Duẩn, gồm 5 khu dân cư: Khu dân cư số 4, 5, 6, 7, 10.

- Diện tích tự nhiên: 158,4 ha.

+ Đất ở đô thị: 57,77 ha.

+ Đất chuyên dùng: 71,24 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 18,83 ha.

+ Đất sông ngòi: 10,56 ha.

- Số doanh nghiệp trên địa bàn: 31 .

- Tổng số hộ sản xuất kinh doanh: 233 hộ.

- Về văn hoá, giáo dục, Y tế.

+ Gồm: 01 trường Tiểu học, 01 trường Mầm non, 01 Trạm y tế, 02 nhà văn hoá.

- Tổng số hộ: 2.104 hộ, tổng nhân khẩu: 8.869 khẩu, mật độ dân số 7.060 người.

- Trụ sở làm việc: Tại trụ sở hành chính phường Quán Trữ hiện nay.

Điều III . Tổ chức thực hiện.

- Giao Uỷ ban nhân dân quận hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trình Thành phố và Chính phủ phê chuẩn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Kiến An khoá III (nhiệm kỳ 2004 – 2009), kỳ họp thứ 6 thông qua./.


Nơi nhận

- TT HĐND, UBND thành phố,

- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ Thành phố

- TT Quận uỷ,

- TT HĐND, UBND quận,

- Đại biểu HĐND quận,

- Các ngành, đơn vị có liên quan,

- Lưu VP


CHỦ TỊCH
Vũ Thanh Tú




Каталог: PortalFolders -> ImageUploads
ImageUploads -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> BỘ TÀi chính

tải về 17.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương