“Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạptải về 28.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2016
Kích28.23 Kb.
#32064

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …64…./TTTT-TL

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Nguyễn Thị Hai


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (NPV) và tuyến trùng EPN để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp (spodoptera litura) và một số loài sâu cánh vảy hại các cây rau, màu tại TP. Hồ Chí Minh” do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chủ trì và TS. Nguyễn Thị Hai là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sách

 • Field application of an insect virus in the Mekong Delta: Effects of a Vietnamese nucleopolyhedrovirus on Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae) and its parasitic natural enemies. Tác giả Nakai, M Cuc, NTT. Nhà xuất bản Taylor & Francis Ltd, 2005.

  1. Tài liệu:

 • A note on the spread of spodoptera litura (Fab.) nuclear polyherosis virus through cotesia (Apanteles) angaleti muesbeck (Hymenoptera: Braconidae). Tác giả T.T.K. Trang, S. Chaudhari and R.D. Gautam. Nguồn: clrri.org/lib, 2003.

 • Characterization of the antiapoptotic (p35) gene homologue of Spodoptera litura nucleopolyhedrosis virus (SlNPV). Tác giả Mukesh Kumar, Sreenath Shanker, Vijay Pal Singh Rawat and Rakha Hari Das. Nguồn Molecular Biology Reports, 2001.

  1. Bài báo:

 • Potential negative effects on biological control by sancassania polyphyllae (Acari: Acaridae) on an entomopathogenic nematode species. Tác giả Z. Ipek Ekmen, Selcuk Hazir, Ibrahim Cakmak, Nurdan Ozer, Mehmet Karagoz, Harry K. Kaya. Tạp chí Biological Control, 2010.

 • A novel approach to biological control with entomopathogenic nematodes: Prophylactic control of the peachtree borer, synanthedon. Tác giả David I. Shapiro-Ilan, Ted E. Cottrell, Russell F. Mizell III, Dan L. Horton, Jerry Davis. Tạp chí Biological Control, 2009.

 • Interaction of entomopathogenic nematodes, Steinernema glaseri (Rhabditida: Steinernematidae), cultured in irradiated hosts, with 'F-1 sterility': Towards management of a tropical pest, spodoptera litura (Fabr.) (Lepidoptera: Noctuidae). Tác giả Seth Rakesh K.; Barik Tapan K.; Chauhan Sonal. Tạp chí Biocontrol science and Technology, 2009.

 • Assessment of infective behaviour and reproductive potential over successive generations of entomopathogenic nematodes, steinernema glaseri (Rhabditida: Steinernematidae), reared within radiosterilized host larvae, towards spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Tác giả Seth Rakesh K.; Barik Tapan K. Tạp chí Biocontrol science and Technology, 2009.

 • Bio-efficacy of spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus against leaf eating caterpillar in bidi tobacco nursery. Tác giả Bhatt N. A.; Patel A. R.; Jani J. J. Tạp chí Research on Crops, 2008.

 • Influence of cytochrome c on apoptosis induced by anagrapha (Syngrapha) falcifera multiple nuclearpolyhedrosisvirus (AfMNPV) in insect spodoptera litura cells. Tác giả Lijun Liu, Jianxin Peng, Kaiyu Liu, Hong Yang, Yi Li, Huazhu Hong. Tạp chí Cell Biology International, 2007.

 • Biological control of tipula paludosa (Diptera: Nematocera) using entomopathogenic nematodes (Steinernema spp.) and bacillus thuringiensis subsp. Israelensis. Tác giả Jesko Oestergaard, Christian Belau, Olaf Strauch, Albert Ester, Klaas van Rozen, Ralf-Udo Ehlers. Tạp chí Biological Control, 2006.

 • Application technology and environmental considerations for use of entomopathogenicnematodes in biological control. Tác giả David I. Shapiro-Ilan, Dawn H. Gouge, Simon J. Piggott, Jane Patterson Fife. Tạp chí Biological Control, 2006.

 • Characterization of biological control traits in the entomopathogenic nematode heterorhabditis mexicana (MX4 strain). Tác giả David I. Shapiro-Ilan, Robin J. Stuart, Clayton W. McCoy. Tạp chí Biological Control, 2005.

 • Entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria for the biological control of hoplia philanthus (Coleoptera: Scarabaeidae). Tác giả M.A Ansari, L Tirry, M Moens. Tạp chí Biological Control, 2003.

 • Biological control of tobacco cutworm, spodoptera litura fabricius with entomopathogenic nematodes. Tác giả Sun Ho Park, Yeon Su Yu, Jae Sung Park, Ho Yul Choo and Soon Do Bae, et al. Tạp chí Biotechnology and Bioprocess Engineering, 2001.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất virus gây bệnh côn trùng nucleo polyhedro virus (NPV) trong phòng trừ sâu săn lá hại rau màu tại tỉnh Hậu Giang. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Trần Văn Hai. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ, 2012.

  1. Luận án:

 • Thử nghiệm hiệu lực giết sâu của chế phẩm sinh học NPV si/Ha đối với ba loài sâu hại: Sâu xanh (Helicoverpa armigera Hb), sâu hoang (Spodoptera litura F) và sâu xanh da láng (Spodoptera exigua Hb. Tác giả Phan Lưu Quốc Hùng. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2004.

 • Thử nghiệm tạo chế phẩm nuclear polyhedrosis virus (NPV) trừ sâu xanh (Heliothis armigera Hb). Tác giả Bùi Thị Thùy Trang. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2003.

 • Bước đầu nghiên cứu tạo chế phẩm Nuclear polyhedrosis virus (NPV) để trừ sâu khoang (Spodoptera litura F). Tác giả Dương Trình. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2003.

 • Bước đầu thu thập và thử nghiệm khả năng giết sâu của một số chủng NPV hoang dã đối với ba loại sâu hại: Sâu xanh (Helicoverpa armigera H.), sâu hoang (Spodoptera litura F.) và sâu xanh da láng (Spodoptera exigua H). Tác giả Đỗ Thành Danh. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2003.

 • Bước đầu nghiên cứu nuôi sâu xanh da láng (Spodoptera exigua Hb.) bằng một số thức ăn và lây nhiễm NPV. Tác giả Lê Văn Hải. Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2003.

 • Khảo sát tình hình thiên địch trên sâu ăn tạp Spodoptera litura và sâu xanh da láng Spodoptera exigua - triển vọng áp dụng trong quy trình trên IPM trên rau màu. Tác giả Giản Thị Ngọc Mẫn. Trường Đại học Cần Thơ, 2003.

  1. Sách

 • Hiệu lực gây chết sâu khoang (Spodoptera litura) của một số chủng tuyến trùng Heterorhabditis trong phòng thí nghiệm. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống hướng nông, lâm nghiệp miền núi. Tác giả Lại Phú Hoàng, Vũ Tứ Mỹ, Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Hồng Thái. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2004.

  1. Bài báo:

 • Bào chế thuốc diệt sâu xanh từ virus NPV. Tác giả KS.Hoàng Thị Việt. Nguồn: udkhcnbinhduong.vn, 2011.

 • Triển khai và đánh giá thành tựu nucleo-polyhedrovirus (npv) gây bệnh trên sâu ăn tạp spodoptera litura trong vườn rau của nông dân. Tác giả Bùi Thị Thúy Nga. Nguồn: ctu.edu.vn, 2007.

 • Tuyến trùng: Kẻ thù của sâu bệnh. Nguồn: vietbao.vn, 2005.

 • Sử dụng Nucleopolyhedrosis virus (NPV) trong phòng trừ sâu keo da láng (Spodoptera exigua) hại cây trồng Using Nucleopolyhedrosis virus to control Spodoptera exigua in Vietnam. Tác giả Lê Quang Quyến. Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, 2005.

 • Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học NPV - Se (Nuclear Polyhedtrosis virus) trừ sâu xanh da láng. Tác giả Phạm Hữu Nhượng, Nguyễn Hữu Bình và ctv. Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, 2005.

 • Hiệu Kết quả nghiên cứu Nuclear Polyhedrosis Virus và hiệu quả của sự kết hợp NPV với thuốc hóa học đề phòng trừ sâu ăn tạp Spodoptera trên rau đậu.Tác giả Trần Thị Kiều Trang. Tạp chí Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, 2002.

 • Hiệu lực phòng trừ sâu xám(Agrotiss ypslon) hại thuốc lá của một số chế phẩm sinh học tuyến trùng(EPN). Tác giả Lại Phú Hoàng. Tạp chí Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2003.

 • Kết quả sản xuất và ứng dụng chế phẩm NPV dạng bột trong phòng trừ một số sâu hại rau năm 2000. Tác giả Hoàng Thị Việt. Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2001.

 • Kết quả nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm hỗn hợp NPV, V-BT trừ sâu hại rau 1996-1999. Tác giả Hoàng Thị Việt…[et.al]. Nguồn: Tuyển tập công trình nghiên cứu Bảo vệ thực vật 1996-2000, 2000.

 • Tình hình sâu đục thân hại cây ăn quả tại một số trang trại ở Mê Linh, Vĩnh Phúc và khả năng phòng trừ bằng tuyến trùng diệt sâu EPN. Tác giả Nguyễn Ngọc Châu. Nguồn: opac.lrc.ctu.edu.vn

 • Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng - hướng đi đúng đắn của phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. Tác giả Dương Hoa Xô. Nguồn: hcmbiotech.com.vn.

 • Tuyến trùng có lợi trong việc bảo vệ mùa màng. Tác giả Nguyễn Khương Ba. Nguồn: entnemdept.ifas.ufl.edu

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Nguyễn Thị Thêu – Phòng Tư liệu

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Bùi Thanh BằngBM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202012
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Nam%202012 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Nam%202012 -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”

tải về 28.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương