Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinhtải về 22.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.54 Kb.
#3820

2015/2016 Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh


Ngày

Ngày 5 tháng 8 Ngày đầu tiên của thầy/cô giáo-không có h/s

Ngày 5-7 tháng 8 Ngày chuẩn bị lớp học/ thầy/cô giáo tu nghiệp

Ngày 10 tháng 8 Ngày đầu tiên của học sinh (lớp 1-12)

Ngày 13-14 tháng 8 Ngày đầu tiên của học sinh (lớp Pk&K)

Phụ huynh tham dự tất cả trường học

Ngày 7 tháng 9 Nghĩ lễ Lao động (học sinh/nhân viên)

Ngày 8-11 tháng 9 Phát phiếu điểm ½ học kỳ

Ngày 5 tháng 10 Học sinh/Nhân viên nghĩ lễ x

Ngày 9 tháng 10 Ngày cuối học kỳ I (43 ngày)

Ngày 16 tháng 10 Phát phiếu điểm

Ngày 19 tháng 10 Giáo viên tu nghiệp

Họp Phụ huynh học sinh x**

Ngày 1 tháng 11 Ngày Ánh sáng tiết kiệm thời gian (mùa thu trở lại)

Ngày 9-13 tháng 11 Phát phiếu điểm ½ học kỳ

Ngày 23-27 tháng 11 Nghĩ lễ mùa thu (học sinh/nhân viên x)

Ngày 30/11-16/12 EOC thi kiểm tra

Ngày 16-18 tháng 12 Bắt đầu thi đệ I&II Lục cá nguyệt (1/2 ngày)

Tiểu học nguyên ngày ****

Ngày 18 tháng 12 Ngày cuối của học kỳ II (44 ngày)

Ngày 21/12-1/1/15 Nghĩ lễ mùa xuân (học sinh/nhân viên)

Ngày 4 tháng 1 Làm phiếu điểm (học sinh nghĩ)

Ngày 1 tháng 8 Phát phiếu điểm

Ngày 18 tháng 1 Ngày Martin Luther King, Jr. x

(học sinh/nhân viên nghĩ lễ)

Ngày 1-5 tháng 2 Phát phiếu điểm ½ học kỳ

Ngày 8-12 tháng 2 Nghĩ lễ Mardi Gras (học sinh/nhân viên)

Ngày 22 tháng 2 Họp phụ huynh học sinh – học sinh về sớm x***

Ngày 1 tháng 3 ACT thi kiểm tra

Ngày 11 tháng 3 Ngày cuối học kỳ III (43 ngày)

Ngày 13 tháng 3 Ngày Ánh sáng tiết kiệm thời gian (mùa xuân)

Ngày 14-18 tháng 3 PARCC thi kiểm tra-phần I (lớp 3-8 Toán/Văn)

Ngày 21 tháng 3 Phát phiếm điểm

Ngày 25/4 - 1/ 4 Nghĩ lễ mùa xuân (học sinh/nhân viên) x

Ngày 5-6 tháng 4 Thi toàn quận iLEAP, LEAP

(Lớp 3-8 Khoa học/Xã hội học)

Ngày 18-22 tháng 4 Phát phiếu điểm ½ học kỳ

Ngày 25-29 tháng 4 PACC thi kiểm tra-phần II (lớp 3-8 Toán/Văn)

Ngày 25/4 – 20/5 EOC Thi kiểm tra mùa xuân

Ngày 13 tháng 5 Ngày cuối lớp mười hai

Ngày 16-18 tháng 5 Ngày thi Tốt Nghiệp Học Sinh Lớp 12

Ngày 23-25 tháng 5 Ngày thi kiểm tra cuối học kỳ của học sinh cấp II&III

½ ngày cho học sinh cấp II&III

Nguyên ngày cho tiểu học****

Ngày 25 tháng 5 Ngày cuối cùng cho học sinh – ½ ngày ****

Ngày tổng kết năm học (47 ngày)

Ngày 26 tháng 5 Phát phiếu điểm

X một hoặc nhiều ngày sẽ dùng cho học bù vì nghĩ do thời tiết xấu

** Họp phụ huynh học sinh từ 4-7 p.m.

*** Học sinh sẽ về sớm 120 phút. Họp phụ huynh học sinh mở cửa trong vòng 3 tiếng sau khi học sinh ra về.

**** Tham khảo thời khóa biểu để dạy kèm học sinh sau giờ học.NGHĨ LỄ CỦA HỌC SINH
Ngày Ngày 7 tháng 9 Lễ độc lập (Học sinh & Nhân viên nghĩ)

Ngày Ngày 5 tháng 10 Học sinh & Nhân viên nghĩ lễ

Ngày Ngày 19 tháng 10 Giáo viên tu nghiệp và Họp phụ huynh học sinh

Ngày Ngày 23-27/11 Nghĩ lễ mùa thu

Ngày Ngày 21/12 – 1/1 Nghĩ lễ mùa đông

Ngày Ngày 4 tháng 1 Ngày Phiếu điểm

Ngày Ngày 18 tháng 1 Martin Luther King Jr. day

Ngày 8-12/2 Mardi Grass Break

Ngày 25/3 – 1/4 Nghĩ lễ mùa xuân

Ngày 26 tháng 5 Ngày Phiếu điểm

JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SysteM

Isaac. G Joseph

Superintendent

Trưởng Ty Học Chánh quận Jefferson

Cedric Floyd, Chủ tịch............................................................Quận 5

Ray St. Pierre, Phó chủ tịch ...................................................Quận 3

Mark C. Morgan.................................................................Quận 1

Ricky Johnson………...............................................................Quận 2

Melinda Bourgeois...................................................................Quận 4

Larry N. Dale........................................................................Quận 6

Melinda Doucet...................................................................Quận 7

Marion Bonura .................................................................... Quận 8Sandy Denapolis - Bosarge...................................................Quận 9
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> 20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)

tải về 22.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương