PHÒng gd & Đt huyện kiến thụy lịch công tác tháng 03 NĂM 2016tải về 27.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích27.27 Kb.
#17992
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIẾN THỤY
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016


Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Phân công phụ trách

Tuần 1 từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2016

02/03/2016

CĐGD huyện tổ chức chuyên đề kỷ niệm 8/3

Các trường, Phòng GD

Đ/c Bích

03/03/2016

Họp giao ban hiệu trưởng

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích

04/03/2016

Thi giải toán quan mạng cấp huyện(có công văn hướng dẫn riêng)

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích

05/03/2016

Khai mạc Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia tại Cung Văn hóa HN Việt Tiệp

Phòng GD

Đ/c Bích

07/03/2016

Giao lưu Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia tại Cung Văn hóa HN Việt Tiệp

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích

Tuần 2 từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 03 năm 2016

06-08/03/2016

Các trường kỷ niệm ngày 8/3

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích

07/03/2016

Các trường nộp danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi cấp thành phố(theo mẫu)

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Huế
Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, học thêm-dạy thêm một số đơn vị

Trường THCS, TT viên, Phòng GD

Đ/c Bích

Tuần 3 từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 03 năm 2016

14, 15/3/2016

Thanh tra toàn diện THCS Thanh Sơn

Trường THCS, TT viên, Phòng GD

Đ/c Bích

17/3/2016

Các trường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học(tập trung vào khối 6).

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích

Tuần 4 từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016

23/03/2016

Thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn thực hành: Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ lớp 9.

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Sỹ

23-25/03/2016

Tham gia tập huấn UDCNTT trong công tác giảng dạy: 01 GV THCS Đại Đồng; 01 GV THCS Ngũ Đoan(có công văn của Sở GD&ĐT).

Trường THCS

Đ/c Bích
Sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng nghiên cứu bài học(có công văn hướng dẫn riêng).

Trường THCS, Phòng GD

Đ/c Bích
Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, học thêm-dạy thêm

Trường THCS, TT viên, Phòng GD

Đ/c Bích
Nộp: - Danh sách học sinh giỏi khối 6, 7(Toán, Văn, Ngoại); Khối 8(Toán; Văn; Sử; Địa; GDCD; Lý; Hóa; Sinh; Tiếng anh) theo mẫu quy định.

- Văn, Toán 3 hs/môn; các môn còn lại 2 hs/môn. Riêng những đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng được cử Văn, Toán 5 hs/môn; các môn còn lại 3 hs/môn).Trường THCS

Đ/c Huế

Một số công việc trọng tâm khác:

- Các đơn vị tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp đặc biệt đội tuyển học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp thành phố.- Kiểm tra tư vấn trường chuẩn Quốc gia THCS Thụy Hương, THCS Thuận Thiên.
Каталог: sitefolders
sitefolders -> Unit 2 presonal information a, telephone numbers
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29

tải về 27.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương