Quy chế ĐƯA / ĐÓn thay thế (alternative drop-off/pick-up policy) BẢn hưỚng dẫNtải về 205.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích205.67 Kb.
#28843
Vietnamese/HT

QUY CHẾ ĐƯA / ĐÓN THAY THẾ (ALTERNATIVE DROP-OFF/PICK-UP POLICY) BẢN HƯỚNG DẪN

2014-2015

Chương trình Đưa / Đón thay thế (Alternative Drop-off / Pick-up) sẽ tiếp tục được cung ứng bởi Trường Công Lập Boston cho năm học 2014-2015. Chương trình Đưa / Đón thay thế cho phép phụ huynh yêu cầu một trạm xe buýt "thay thế" (“alternative” bus stop) cho phép Đưa hoặc Đón học sinh gần hoặc ở một nhà giữ trẻ hoặc một chương trình trước/sau giờ học. Học sinh ghi danh trong các chương trình mẫu giáo đến lớp 8 đủđiều kiện cho dịch vụ này nếu trường của học sinh đang học có các xe buýt trường phục vụ. Dịch vụ này cũng được cung ứng cho học sinh ở các trường tư, trường đạo, và trường “charter school” được vận chuyển bởi Trường Công Lập Boston. Các học sinh không đủ điều kiện để vận chuyển đến và đi từ nhà cũng có thể yêu cầu dịch vụ này.

Xin lưu ý rằng yêu cầu Đưa/Đón thay thế không bảo đảm và phải tùy theo các điều kiện sau đây:

Trạm ngừng mà quý vị yêu cầu hiện đang có trên một lộ trình xe buýt đi đến trường hoặc từ trường về (The stop you request must be on an existing bus route to or from the school) và không tốn thêm thời gian trên lộ trình hoặc làm trễ sự trở về bãi đậu xe vào cuối ngày. • Trên xe buýt phải còn chỗ để học sinh được ấn định thường trực (permanent assignment).

 • Dịch vụ đưa đón thay thếđược cung cấp tại trm ngng góc đưng (corner bus stops). Dịch vụ đưa đón tại nhà chỉ được cung cấp cho các học sinh giáo dục đặc biệt, là các học sinh mà việc đưa đón tại nhà là một phần trong kế hoạch giáo dục cá nhân IEP của em.

 • Phòng Vận Chuyển không thể đảm bảo (cannot guarantee) con của quý vị sẽ nhận được dịch vụ hoặc một trạm ngừng thay thếđặc biệt như quý vị yêu cầu. Phòng Vận Chuyển có thể phải ấn định một trạm ngừng không gần với nhà giữ trẻ theo như quý vị yêu cầu.

 • • Xin đừng nộp đơn Đưa/Đón thay thế với mục đích thay đổi trạm xe buýt (bus stop), nếu quý vịđã di chuyển hoặc đang yêu cầu trạm gần hơn. Phòng Vận Chuyển ở 26 Court St., không cứu xét đơn xin "đổi địa chỉ/change of address". Quý vị phải đến một Trung Tâm Đặc Trách Gia Đình (Family Resource Center) đểđổi địa chỉ của quý vị. Khi quý vị nộp đơn xin “đổi địa chỉ" ở bất kỳ Trung Tâm Đặc Trách Gia Đình nào

 • -Phòng Vận Chuyển sau đó sẽ cung cấp cho con của quý vị dịch vụ vận chuyển thích hợp theo như hướng dẫn.

 • Các học sinh không còn cư ngụ trong vùng phân định trường (school assignment zone) nhưng chọn ở lại trường đó thì KHÔNG (NOT) đủ điều kiện được vận chuyển thay thế.

Xin phụ huynh nên nhớ rằng (Parents are urged to remember that): • Phụ huynh có trách nhiệm đưa con em đến địa điểm thay thế (to the alternative location), nếu học sinh sẽđược xe đón (picked up) ởđó trước giờ học, hoặc t địa điểm thay thế (from the alternative location) nếu học sinh được xe đưa lại đó (dropped off) sau giờ học.

 • Trong khi nhiều trẻ trong chương trình Đưa/Đón thay thế (Alternative Drop-Off / Pick-Up) có thể không quen với khu phố lạ, Sở Giáo Dục đề nghị phụ huynh tìm người lớn đểđưa trẻđến địa điểm thay thế (Alternative Pick-Up point) và đón trẻ em về (Drop Off point). Phụ huynh nên bảo đảm rằng trẻ biết đi từ nhà đến địa điểm thay thế hoặc từ địa điểm thay thế về nhà (to get to or from the alternate location) nếu không có người lớn cùng đi.

 • Lộ trình thay thế được phục vụ năm ngày trong một tuần (a five-day-a-week basis). Học sinh trong các chương trình Nhà Trẻ (Students in Early Childhood programs) chỉ học có bốn ngày, sẽ được cung cấp dịch vụ này bốn ngày trong một tuần (four-day-a­week basis)

 • Dịch vụ Đưa/Đón thay thế (Alternative Drop-Off/Pick-Up service) sẽ được cung cấp vào các ngày trường tan học sớm (on early dismissal days). Phụ huynh phải bảo đảm rằng các nhà giữ trẻ hoặc các chương trình khác có thể giữ trẻ trong các ngày trường tan học sớm.

 • Các học sinh thuộc diện ĐI BỘ (WALKERS), không nhận được dịch vụ vận chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà thường xuyên, cũng có thể được cung cấp dịch vụ đưa đón này giống như các học sinh được xe đưa đón đến trường: có nghĩa là nếu trên xe có chỗ và ở cùng tuyến đường hiện có (seat availability on vehicles along existing routes). Địa điểm của nhà giữ trẻ hoặc chương trình cũng có thểở trong khu vực đi bộ đến trường.

 • Phân định xe đưa đón học sinh được bắt đầu lúc trường khai giảng sẽ được thực hiện bởi Phòng Vận Chuyển. Nếu phụ huynh yêu cầu sau khi trường khai giảng sẽ được thực hiện trước tiên bởi Hiệu Trưởng của trường trẻ em đang theo học, và được hoàn tất bởi Phòng Vận Chuyển, sử dụng cùng các quy định nhưđã nêu trên. Quyết định được thực hiện trên cơ sở ĐẾN TRƯỚC, PHỤC VỤ TRƯỚC với danh sách chờ đợi duy trì bởi Hiệu Trưởng.

 • Nếu phụ huynh di chuyển, phụ huynh có trách nhiệm điền vào một đơn xin đưa đón khác.

 • • Trong trường hợp phụ huynh, nhân viên nhà trường hoặc nhân viên trung tâm chăm sóc trẻ em muốn yêu cầu sự hỗ trợ từ Phòng Vận Chuyển (Transportation Department) hoặc Cảnh Sát Học Đường (School Police), quý vị có thể liên lạc các số điện thoại sau đây:

   • An toàn/Cảnh sát Học đường (Safety/School Police) 617-635-8000

   • Phòng Vận Chuyển (Transportation Department) 617-635-9520


tải về 205.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương