SỞ giao thông vận tải số 2533 /bc-sgtvt-p1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 40.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích40.58 Kb.
#35768

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số 2533 /BC-SGTVT-P1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2016


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế cửa,

cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt việc triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Sở đã quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định đến cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Sở đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-SGTVT ngày 26/7/2016 về Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở đảm bảo diện tích phòng trên 40m2, trong đó có trên 50% diện tích để bố trí ghế ngồi chờ, nước uống, vệ sinh sạch sẽ để phục vụ công dân, tổ chức. Khi có đông công dân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện việc sắp xếp và gọi theo thứ tự đảm bảo công dân, tổ chức đến trước được giải quyết trước.

- Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho công dân, tổ chức đến giao dịch; máy vi tính có kết nối mạng internet, mạng wifi, tủ đựng tài liệu, máy in, máy điều hòa, hệ thống loa gọi theo thứ tự; có phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng để thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến và áp dụng phần mềm điện tử theo quy định.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.2. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Năm 2016, Sở đã thực hiện thống kê và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 75 thủ tục hành chính; trình bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.3. Về công khai thủ tục hành chính

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng theo quy định, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên, sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: Đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết; sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải trên Website Sở.

4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Đã triển khai 10 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm: Cấp (đổi) giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; cấp mới phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định; cấp lại (đổi) phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (không kinh doanh vận tải); cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại (có kinh doanh vận tải); cấp giấy phép xe tập lái.5. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Tính đến hết tháng 11/2016, Sở đã giải quyết 71.650 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:
TT

Lĩnh vực, công việc

giải quyếtTổng số hồ sơ giải quyết

Tổng số hồ sơ

đã giải quyếtTổng số hồ sơ đang giải quyết

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

1

Lĩnh vực đường bộ

34.836

33.297

0

1539

2

Lĩnh vực đường thủy nội địa

298

298

0

0

3

Lĩnh vực đăng kiểm kỹ thuật

36.814

36.814

0

0

Tổng cộng

71.650

70.111

0

1539

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 100% thủ tục hành chính được thưc hiện đúng hạn; việc thu phí, lệ phí thực hiện đúng quy định, các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết để công dân, tổ chức biết thực hiện và giám sát hoạt động.

- Sở chủ động thực hiện và duy trì việc cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và có quy định nội bộ trong việc giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức đảm bảo phát huy tối đa trách nhiệm và xử lý nhanh chóng công việc được giao. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa giao tiếp, ứng xử của Sở theo phương châm “4 xin” và “4 luôn” của ngành, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm để phục vụ công dân, tổ chức. Duy trì làm việc ngày thứ 7 và thực hiện đến trước giờ hành chính 30 phút, ở lại để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức đến khi hết công dân, tổ chức có nhu cầu trong ngày.

- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa hướng dẫn, giải thích chu đáo, làm việc tận tình, hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, đúng thời gian quy định, không có thái độ või vĩnh, gây khó khăn và được công dân, tổ chức đánh giá cao về thái độ phục vụ.

- Về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (công khai, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ): Trong năm 2016, Sở đã cử Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa đi tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến: cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2016 … để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả hồ sơ theo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, nhằm góp phần thuận lợi cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, cơ chế một cửa ở Sở với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo hướng phục vụ, công khai, minh bạch, thuận tiện;

- Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát và kịp thời bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn, phiền phức cho công dân, tổ chức.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Một số chế độ định mức chi tiêu đã không còn phù hợp với thực tế, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp ngày càng khó do định hướng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công;

- Sở đã chủ động liên hệ với các Sở, ngành liên quan để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các thủ tục hành chính còn lại và triển khai chữ ký số, tuy nhiên còn phụ thuộc vào triển khai chung của tỉnh.

3. Biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót

- Tiếp tục đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai công tác cải cách hành chính của ngành cho phù hợp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

- Chỉ đạo tăng cường khai thác nguồn thu, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để tăng khả năng cạnh tranh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn cho tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công để công dân, tổ chức biết thuận lợi cho việc thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

- Thực hiện các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử hiện đại theo kế hoạch của UBND tỉnh để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức trong trong giao tiếp, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

-
email
Giám đốc Sở;

- PGĐ Sở Vũ Văn Tùng;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP, Hùng 02b.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Đình Long

tải về 40.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương