Supercomputer to use new Nvidia 'Fermi' chiptải về 13.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.73 Kb.
#29449
Top of FormSupercomputer to use new Nvidia 'Fermi' chip

 

Oak Ridge National Laboratory announced plans today for a new supercomputer that will use Nvidia's next-generation GPU architecture, codenamed "Fermi."The Oak Ridge and Fermi announcements were made at Nvidia's GPU Technology developer's conference, which kicked off Wednesday in San Jose, Calif. The Fermi chip integrates three billion transistors, about three times the number of transistors in Nvidia's most powerful graphics chip now on the market. In the future, the chip will also find its way into Nvidia's GeForce product line for PCs.

Oak Ridge's supercomputer will be used for research in energy and climate change and is expected to be 10 times more powerful than today's fastest supercomputer, according to a joint statement from Oak Ridge and Nvidia. The architecture would use both graphics processing units (GPUs) from Nvida and central processing units (CPUs), according to Nvidia. Intel and Advanced Micro Devices, among others, make the CPUs.

Fermi GPUs would enable "substantial scientific breakthroughs" that would be impossible without the new technology, said Jeff Nichols, Oak Ridge's associate lab director for Computing and Computational Sciences, in a statement.

"With the help of Nvidia technology, Oak Ridge proposes to create a computing platform that will deliver exascale computing within ten years," Nichols said. Exascale computing proposes to go beyond petaflop performance (a thousand trillion) to one million trillion calculations per second.

Oak Ridge also announced it will be creating the Hybrid Multicore Consortium focused on computing with different types of processor architectures. The goals of this consortium are to work with the developers to run applications on the next generation of supercomputers built with CPUs and GPUs.

Nvidia's rival AMD recently announced one of its fastest graphics chips yet that packs 2.15 billion transistors and supports Microsoft's upcoming DirectX 11 programming interface for accelerating graphics and general-purpose computing in Windows 7. The ATI Radeon HD 5870 has received consistently positive reviews, beating comparable Nvidia chips and, most importantly, it is available now.

 

Nguồn: http://news.cnet.com/8301-13924_3-10364534-64.html?tag=mncol 
Siêu máy tính sử dụng chip ‘Fermi’ mới của Nvidia

 

Hôm nay, Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge đã công bố kế hoạch về một siêu máy tính mới sẽ sử dụng kiến trúc GPU thế hệ mới của hãng Nvidia có tên mã là "Fermi."Sự công bố của Oak Ridge và Fermi đã được thực hiện tại hội nghị các nhà phát triển công nghệ GPU của Nvidia được khởi động vào thứ tư tại San Jose, California. Chip Fermi tích hợp ba tỷ bóng bán dẫn, gấp ba lần số lượng các bóng bán dẫn trong các chip đồ họa mạnh nhất của Nvidia trên thị trường hiện nay. Trong tương lai, chip này cũng sẽ có mặt trong dòng sản phẩm GeForce của Nvidia dành cho các máy tính cá nhân.

Theo một tuyên bố chung từ Oak Ridge và Nvidia , siêu máy tính của Oak Ridge sẽ được sử dụng cho việc nghiên cứu về năng lượng và biến đổi khí hậu và dự kiến sẽ mạnh hơn 10 lần so với siêu máy tính nhanh nhất hiện nay. Theo Nvidia, các kiến trúc sẽ sử dụng cả bộ xử lí đồ họa (GPU) từ Nvida và bộ xử lí trung tâm (CPU) của Intel, Advanced Micro Devices(AMD) hoặc CPU của các nhà sản xuất khác.

Ông Jeff Nichols, Giám đốc phòng thí nghiệm kết hợp Khoa học máy tính và điện toán của Oak Ridge cho biết : Bộ xử lí đồ hoạ GPU Fermi sẽ tạo ra "những bước đột phá khoa học quan trọng" mà sẽ không thể nào thiếu công nghệ mới.

Nichols cho biết "Với sự trợ giúp công nghệ của Nvidia, Oak Ridge sẽ đề xuất tạo ra một nền tảng điện toán mà sẽ cho ra đời những hệ thống máy tính có thể xử lí một triệu nghìn tỷ phép tính mỗi giây (Exascale Computing) trong vòng mười năm ,". Exascale Computing đề xuất phải vượt xa hơn hiệu suất petaflop (một triệu tỷ) đến một triệu nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Oak Ridge cũng thông báo họ sẽ tạo ra hệ thống Hybrid Multicore Consortium tập trung vào việc tính toán với các loại kiến trúc vi xử lí khác nhau. Mục tiêu của Consortium này là làm việc với các nhà phát triển để chạy các ứng dụng trên các thế hệ tiếp theo của siêu máy tính được xây dựng với các CPU và GPU.

 

Hãng AMD đối thủ của Nvidia vừa công bố một chip đồ họa nhanh nhất của họ với 2.15 tỷ bóng bán dẫn và hỗ trợ giao diện lập trình DirectX 11 sắp tới của Microsoft để tăng tốc đồ hoạ và điện toán đa năng trong Windows 7. ATI Radeon HD 5.870 đã nhận được những sự đánh giá luôn luôn tích cực, sự thất bại so với các chip của Nvidia và quan trọng nhất là nó đang có sẵn. 

Bottom of Form


Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 13.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương