Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1tải về 42.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42.12 Kb.
#293
Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Trình tự thực hiện:Bước 1: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Địa chỉ: 72B Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.Bước 2: Trung tâm Giới thiệu việc xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp và dự thảo Quyết định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

Bước 3: Phòng được phân công chức năng Quản lý Nhà nước về việc làm thuộc Sở thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở ký quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Bước 4: Sau 02 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội);

Riêng đối với trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm khác nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì phải nộp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm đó bản xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội).

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội);

- Bản sao Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về địa phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật;

- Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội);

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội).

- Xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp.

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố…………………………

Tên tôi là: …………….........................sinh ngày …… tháng ……năm ……………

Giới tính: …………………………………………………………………………

Số CMND ……………………………………… Ngày cấp ………/………../……

Nơi cấp ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ……………………………., số tài khoản ………………………. tại ngân hàng:……, mã số thuế:…………………….. , địa chỉ Email (nếu có):…………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): …………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo: …………………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Địa chỉ: …………………………… Số điện thoại …………………. fax (nếu có) ……………….

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.......................tháng …………….. năm …………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …………………………tháng.

Nhu cầu của tôi về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: có  không 

Nếu có:

- Tư vấn:......................................................................................................................- Giới thiệu việc làm: …………………………………………………………………………………..

- Ngành nghề đào tạo là: ……………………………………………………….; thời gian đào tạo………….; nơi đào tạo (nếu có) ………………………………………………………………….

Tôi đăng ký thất nghiệp và sẽ thực hiện theo đúng quy định./.

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày …………tháng ………….. năm ……

CMND…………….. Ngày cấp ……../……../……………..Nơi cấp:.........................

Số điện thoại liên lạc:…………………… số tài khoản ……………………tại ngân hàng:………….,

mã số thuế:……………………., địa chỉ Email (nếu có):…………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ………………………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với …………………………….

Địa chỉ cơ quan …………………………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*) ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.…………, ngày ……… tháng …….. năm ...
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------------------

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………………………..

Têntôi là:………………………………………………………………………

Sinhngày………………/………………../……………………………………

Số CMND………………………Ngày cấp…………../…………../…………

Nơicấp ……………………………………………………………………….

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếuxác định được số sổ) ……………………………

Ngày ………./……../…………….. tôi (mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) .........................................với đơn vị.............................................. đóng tại …………………..…………………

Tôi chưa đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm……………………………………  và đề nghị quý Trung tâm xác nhận cho tôi là chưa đăng ký thất nghiệp.

Tôicó trách nhiệm bảo quản và nộp bản xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệpcho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đến đăng ký thất nghiệp khi đăng ký thấtnghiệp.


Ngày ……….tháng………năm…….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)


tải về 42.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương