Thông tin chung về HỌc phầN 04 Tên hp: pháp luật tài chíNHtải về 5.01 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu18.12.2022
Kích5.01 Mb.
#54002
  1   2   3   4   5   6   7
1. Tổng quan về Luật Tài chính-1 (1)


Học phần
PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH
Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Kinh tế & Kinh doanh – ĐH Phenikaa
Giảng viên: Th.S Trần Thị An Tuệ
SĐT: 0977186999
Email: tue.tranthian@phenikaa-uni.edu.vn
1
THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
04
Tên HP: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH
Mã học phần: FBE703093
HP bắt buộc
Số tín chỉ: 03
Số tiết: Lý thuyết – 45; Tự học – 90
Điều kiện dự thi cuối kỳ
  • Sinh viên tới lớp đủ tối thiểu 80% số giờ quy định
  • Hoàn thành đủ bài tập giữa kỳ

ĐÁNH GIÁ
1. Chuyên cần (Điểm danh): 5%
2. Phát biểu, thảo luận trên lớp: 5%
3. Bài tập giữa kỳ (02 bài - Viết tiểu luận hoặc/và làm bài kiểm tra): 30%
4. Thi cuối kỳ (Thi viết): 60%
TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Slide bài giảng do giảng viên cung cấp
- Giáo trình chính: Đinh Dũng Sỹ chủ biên (2002), Giáo trình Luật tài chính Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tài liệu tham khảo
+ Học viện Tài chính (2007), Giáo trình Pháp luật Tài chính, Dự án Việt-Pháp về tăng cường năng lực đào tạo quản lý tài chính công và hệ thống kinh tế, Respublique Francaise, NXB Lao động-xã hội.
+ Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước (2020), Trường Đại học Luật Hà nội, NXB Công an Nhân dân
+ Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (2019), Trường Đại học Luật Hà nội, NXB Công an Nhân dân
TÀI LIỆU HỌC TẬP
Văn bản Pháp lý
Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
+ Luật Thuế: Xuất khẩu, nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế Giá trị gia tăng; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp; Thuế tài nguyên; Thuế môn bài và các văn bản hướng dẫn thi hành;
+ Luật quản lý Thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
+ Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các VB hướng dẫn thi hành;
+ Luật Chứng khoán và các VB hướng dẫn thi hành;
+ Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

tải về 5.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương