Tổng Hợp Tổ Tợp Phím Tắt Trong Windowstải về 14.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích14.23 Kb.
#28847
Tổng Hợp Tổ Tợp Phím Tắt Trong Windows

Phím tắt chung


Ctrl + C sao chép
Ctrl + X cắt
Ctrl + V dán
Ctrl + Z hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.
Delete xóa
Shift + Delete xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.
Ctrl + kéo thả sao chép đối tượng đang chọn
Ctrl + Shift + kéo thả tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn
F2 đổi tên đối tượng đang chọn
Ctrl + > di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ
Ctrl + < di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ
Ctrl + mũi tên lên di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn
Ctrl + mũi tên xuống di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn
Ctrl + Shift + mũi tên chọn một khối văn bản.
Shift + mũi tên chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo
Ctrl + A chọn tất cả
F3 tìm kiếm một tập tin, thư mục.
Ctrl + O mở một đối tượng
Alt + Enter xem thuộc tính của đối tượng đang chọn
Alt + F4 đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt
Ctrl + F4 đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...
Alt + Tab chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.
Alt + ESC Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở
F6 Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.
F4 sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
Shift + F10 hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn
Alt + phím cách hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.
Ctrl + ESC hiển thị thực đơn Start
Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh thực hiện lệnh tương ứng.
Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở
F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt
->, <-, Up, Down di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.
F5 cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.
Backspace trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
ESC bỏ qua tác vụ hiện tại
Giữ Shift khi bỏ đĩa CD ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD
Phím tắt trên hộp thoại
Ctrl + Tab chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại
Ctrl + Shift + Tab chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại
Tab chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp
Shift + Tab chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước
Alt + Ký tự gạch chân thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân
Enter thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt
Phím cách chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)
Mũi tên chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn
F1 hiển thị phần trợ giúp
F4 hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt
Backspace trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
Phím đặc biệt trên bàn phím
Phím Chức năng
Phím windows Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.
Phím windows + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
Phím windows+ E Mở cửa sổ Windows Explorer
Phím windows + F Tìm kiếm
Phím windows + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)
Phím windows + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
Phím windows + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run)
Phím windows + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager
Phím windows + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar
Phím windows + Break Mở cửa sổ System Properties.
Print Screen Chụp màn hình.
Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
--------PHẦN II-----------
Sau đây là một số phím tắt chi tiết Sử dụng Windows
* Windows + E : Sẽ mở cửa sổ Window Explorer. Đây có lẽ là tổ hợp phím hay được sử dụng nhất
* Windows : mở Start Menu.
* Windows + D: thu nhỏ các cửa sổ và chỉ hiển thị Desktop.
* Windows + D một lần nữa :mở lại tất cả các cửa sổ lúc đầu
* Windows + F : hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find).
* Windows + L : Khóa máy của bạn (Windows XP).
* Windows + M : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở
* Windows + Shift + M : Phục hồi lại các cửa sổ lúc trước khi bạn thu nhỏ chúng
* Windows + R : Hiển thị khung hội thoại Run
* Windows + F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ (Help) của Windows
* Windows + Pause/Break : Hiển thị khung hội thoại Systems Properties
* Windows + Tab :Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình trên thanh tác vụ (Task Bar)
* Alt + Tab : chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.
* Alt +Ctrl +Del : Trong Windows 98, tổ hợp phím này sẽ khởi động lại máy.
Trong Windows XP, tổ hợp này sẽ hiển thị Windows Task Manager cho phép tắt các chương trình bị "treo", khởi động lại máy, tắt máy, xem tài nguyên hệ thống...
Phím CTRL - Các phím tắt thông dụng

CTRL+A Chọn tất cả


CTRL+B Chữ đậm
CTRL+C Sao chép
CTRL+F Tìm kiếm
CTRL+H Thay thế
CTRL+I Chữ in nghiêng
CTRL+N Mở cửa sổ mới
CTRL+O Mở file
CTRL+P In
CTRL+S Lưu file
CTRL+U Chữ gạch chân
CTRL+V Dán ( dùng kết hợp với CTRL+C hoặc CTRL+X)
CTRL+X Cắt
CTRL+Y Redo typing
CTRL+Z Hoàn tác (Undo typing)
CTRL+F4 Đóng một file đang hoạt động trong chương trình hiện tại.

Phím ALT - Các phím tắt thông dụng


ALT+F4
Đóng một chương trình đang mở hoặc từ màn hình nền Windows, cho phép bạn tắt hoặc khởi động lại Windows.

ALT+Enter
Trong Windows Explorer và My Computer, hiển thị bảng thuộc tính của file đã chọn.
Trong cửa sổ dòng lệnh MS DOS, chuyển qua lại giữa chế độ tòan màn hình và chế độ cửa sổ.

ALT+PRINT SCREEN


Sao chép ảnh của một cửa sổ đang hoạt động vào Windows Clipboard. Xem chi tiết thêm ở phần sử dụng phím PRINT SCREEN.

ALT+SPACEBAR


Mở menu phím tắt trên thanh tiêu đề của một cửa sổ đang mở.

ALT+SHIFT+TAB


Chuyển sự tập trung sang cửa sổ đang mở đằng trước. Ấn và giữ các phím ALT và SHIFT đồng thời, khi đó ấn thêm phím TAB để chọn các cửa sổ đang mở đằng trước.

ALT+TAB
Chuyển sự tập trung đến cửa sổ đang mở kế tiếp.ALT+[Ký tự được gạch chân]
Các ký tự được gạch chân trong các menu có thể được sử dụng trong các phím tắt. Ấn ALT +[Ký tự được gạch chân] để mở menu tương ứng và sau đó ấn ký tự được gạch chân khác để thực thi lệnh tương ứng. Ví dụ, trong Microsoft Word Ký tự "F" được gạch chân trong menu File trên thanh menu . Ấn Alt+F để mở menu File, sau đó ấn "C" để thực thi lệnh đóng cửa sổ đang hoạt động.

Phím biểu tượng Windows(Windows Logo) - Các phím tắt thông dụng
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> HTL
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
HTL -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do -hạnh phúc
HTL -> TÌm hiểu hiến pháp nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 14.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương