TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 88.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích88.04 Kb.
#23059

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: Toán Giải tích. Khoá 2011-2013

( Ban hành theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHHĐ ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)


TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Số, ngày

QĐ trúng tuyển

Chuyên ngành

Điểm TB các môn

Điểm LV

1

Lê Đình Chung
Nam

20/02/1982

Cẩm Thuỷ-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.53

9.0

2

Lê Thị Khánh Chung
Nữ

10/10/1981

Ngọc Lặc-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

8.03

9.0

3

Lê Thị Hà
Nữ

04/4/1986

Quảng Xương-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.90

8.5

4

Lê Thị Hằng
Nữ

17/8/1978

Thạch Thành-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.67

8.9

5

Phạm Thị Hằng
Nữ

28/10/1981

Trung-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.82

8.2

6

Trịnh Đình Hiểu
Nam

15/8/1981

Thọ Xuân-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

8.07

9.0

7

Nguyễn Hữu Hòa
Nam

25/9/1981

Tĩnh Gia-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.66

9.0

8

Hoàng Thị Bích Hợp
Nữ

17/9/1987

Bỉm Sơn-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.41

9.0

9

Bùi Thị Huệ
Nữ

03/02/1986

Đông Sơn-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

8.08

9.0

10

Nguyễn Xuân Kiên
Nam

14/10/1982

Quảng Xương-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.55

9.0

11

Hà Thị Thùy Liên
Nữ

01/6/1985

TP. Thanh Hoá

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.59

9.0

12

Phan Văn Lợi
Nam

20/9/1984

Thiệu Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.39

8.9

13

Nguyễn Thị Ngọc
Nữ

03/02/1977

Hoằng Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.78

9.0

14

Nguyễn Văn Ngọc
Nam

05/5/1980

TP. Thanh Hoá

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.68

9.0

15

Đinh Thế Ninh
Nam

20/9/1979

Hoằng Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.13

8.7

16

Nguyễn Xuân Sơn
Nam

03/3/1981

Hoằng Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.28

8.9

17

Trần Đức Thành
Nam

12/11/1977

Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.27

8.9

18

Chu Thị Phương Thảo
Nữ

10/01/1985

Triệu Sơn-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.88

8.7

19

Bùi Khắc Thiện
Nam

17/4/1986

Hoằng Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.69

9.0

20

Lê Thị Thu
Nữ

12/7/1986

Quảng Xương-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.70

8.5

21

Lê Thị Thùy
Nữ

20/3/1987

Hoằng Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.79

8.9

22

Nguyễn Thị Thúy
Nữ

16/8/1987

Yên Định-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.73

9.0

23

Trần Thị Phương Thủy
Nữ

20/10/1974

Thiệu Hoá-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.54

9.0

24

Phan Văn Trực
Nam

12/6/1982

Bỉm Sơn-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.35

8.8

25

Mai Văn Tuấn
Nam

16/10/1980

Vĩnh Lộc-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.43

8.7

26

Nguyễn Mạnh Tùng
Nam

12/02/1985

TP. Thanh Hoá

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.59

9.0

27

Tạ Thị Vân
Nữ

20/10/1978

Đông Sơn-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

8.20

8.8

28

Nguyễn Thị Yến
Nữ

04/08/1986

Tĩnh Gia-TH

559/QĐ-ĐHHĐ

Toán Giải tích

7.60

9.0

(Ấn định danh sách này gồm 28 học viên)./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Mạnh An
Каталог: NewsImages -> file -> P %20%C4%90ao%20t%E1%BA%A1o -> saudaihoc
file -> UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá
saudaihoc -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
file -> 284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức
file -> TIỂu thuyết thứ NĂM
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
saudaihoc -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức

tải về 88.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương