TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 66.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích66.69 Kb.
#24047

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: Văn học Việt Nam. Khoá 2012-2014

( Ban hành theo quyết định số 190 ngày 5 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số QĐ công nhận học viên

Chuyên ngành

Điểm TBC

các môn

Điểm luận văn

1

Đậu Thị Bình

26/06/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,89

9,0

2

Nguyễn Thị Diệp

15/04/1974

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

8,03

9,0

3

Nguyễn Thị Doan

26/03/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,96

9,0

4

Nguyễn Thị Kim Dung

17/02/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,98

8,8

5

Trần Thị Hằng

27/12/1979

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

8,01

9,0

6

Hoàng Thị Hoa

08/03/1979

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,89

9,0

7

Trương Thị Hồng

09/02/1978

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,89

9,0

8

Nguyễn Thị Hoàng Hương

18/05/1978

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

8,10

9,8

9

Nguyễn Thị Lệ

01/01/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,87

9,0

10

Hoàng Thị Nhung

22/06/1989

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,99

8,8

11

Đinh Thị Hồng Nhung

21/10/1979

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,89

9,0

12

Mai Thị Phương

02/10/1983

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,67

8,8

13

Bùi Thị Phượng

09/04/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,83

9,0

14

Lê Thị Phượng

25/11/1985

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,82

8,8

15

Nguyễn Thị Tâm

01/08/1980

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,75

9,8

16

Mai Hồng Thái

27/11/1977

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,80

9,0

17

Vũ Thị Thoan

10/12/1978

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

8,12

9,0

18

Nguyễn Thị Thu

28/10/1973

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

7,96

9,0

19

Lê Thị Trang Vân

15/09/1982

Nữ

Thanh Hãa

636/QĐ-ĐHHĐ

Văn học Việt Nam

8,19

9,0

(Ấn định danh sách này gồm 19 học viên)./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh An
Каталог: NewsImages -> file -> P %20%C4%90ao%20t%E1%BA%A1o -> saudaihoc -> capbang
file -> UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá
capbang -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
file -> 284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức
file -> TIỂu thuyết thứ NĂM
saudaihoc -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
file -> Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức

tải về 66.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương