TRƯỜng thpt nguyễn du tổ HÓa họCtải về 42.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích42.16 Kb.
#23584


TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

straight connector 19 TỔ HÓA HỌC

Số 09/KHTH-S


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 20 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM HỌC 2015-2016

I.CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm học 2015-2016 của trường THPT Nguyễn Du.

- Căn cứ vào kế hoạch tháng 04/2016 năm học 2015-2016 của trường THPT Nguyễn Du.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tháng 02/2016 và đặc điểm tình hình của tố. Tổ Hóa-Sinh-CN đưa ra kế họach chuyên môn tháng 03 năm học 2015-2016 như sau:

II.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

1. Kết quả thực hiện kế hoạch của tổ.

*Ưu điểm: Hoàn thành kế hoạch hoạt động tháng 0 3 theo đúng kế hoạch như:

- Về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn của học kì 2 và của năm học 2015 - 2016

- Các thành viên trong tổ chấp hành tốt nội quy nề nếp giáo viên.

- Có ôn thi HSG Olympic theo đúng kế hoạch

- Dọn dẹp, sắp xếp phòng thí nghiệm sạch sẽ, gọn gàng, có đầy đủ sổ sách theo yêu cầu nhà trường.

- Ký duyệt giáo án đúng quy định.

- Tiến hành dự giờ, thanh tra giáo viên theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp tổ là Chuyên đề “ Khai thác độ bất bão hòa để giải nhanh bài toán cộng H2, Br2 vào hợp chất hữu cơ” do Thầy Giang trình bày*Tồn tại:

- Chất lượng đội tuyển HSG thấp.

- Một vài GV dạy HSG chưa đầu tư nhiều vào bài giảng.

- Vẫn còn có GV đi trễ.

- Qua dự giờ đột xuất thấy một số tiết dạy GV chưa đầu tư nhiều cho việc soạn giảng.

2.Việc thực hiện nề nếp dạy và học của các GV trong tổ

*Ưu điểm:

- Các Thành viên trong tổ chấp hành tốt nội quy nề nếp giáo viên.

- Ăn mặc chỉnh tề, đúng tác phong sư phạm

- Sinh hoạt 15 phút đầu giờ đầy đủ theo lịch đã đăng kí* Tồn tại:

- Một số GV chưa thao giảng đủ số tiết theo quy định.

- Một vài GV chưa đầu tư nhiều cho việc soạn giảng (phụ đạo)

3. Đánh giá xếp loại Giáo viên hàng tháng

STT

Họ Tên

Xếp loại

1

Nguyễn Văn Giang

Khá

2

Lê Thị Tâm Vũ

Tốt

3

Trương Bích Ngọc

Tốt

4

Trần Văn Dụ

Tốt

5

Nguyễn Việt Huy

Tốt

6

Nguyễn Thị Cẩm Hiền

Tốt

7

Nguyễn Thị Bích Thảo

Tốt

8

Lê Ngọc Phụng

Tốt

9

Trần Thị Thịnh

Tốt

10

Đoàn Thị Thanh Tịnh

Tốt

11

Võ Thị Hồng Phước

Tốt

12

Hoài Thương

TốtIII.MỤC TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 4

1.Mục tiêu chung:

+ Ổn định nề nếp dạy và học chính khóa, phụ đạo theo TKB

+ Tập trung ôn thi HSG Olympic lớp 10,11 vào ngày 15/5

+ Ôn tập và thi HKII lớp 12 bám sát cấu trúc và ma trận của HĐBM đã thông qua.

+ Ôn tập cho HS khối 10, 11 bám sát đề cương và nội dung thi đã thông qua trong họp tổ.

+ Tăng cường, tập trung ôn thi THPT QG cho HS khối 12.2.Mục tiêu cụ thể

+ Dạy chính khóa phụ đạo theo TKB

+ Các thành viên hoàn thành các kế hoạch cá nhân tháng 4 sinh hoạt chuyên đề theo định kì.

+ Các thành viên trong tổ triển khai thực hiện cụ thể các kế hoạch cá nhân trong tháng 4

+ Hoàn thành vệ sinh, kiểm tra các thiết bị dạy học kí mượn, trả thiết bị đầy đủ

+ Ôn thi HSG theo kế hoạch

+ Hoàn thành các cột kiểm tra theo đúng thời gian qui định

+ Ôn tập HSG Olympic lớp 10,11

+ Ôn thi HKII và ôn thi THPT QG lớp 12

+ Ôn tập chuẩn bị thi HKII khối 10, 11.


IV.CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Bám sát kế hoạch của nhà trường

- Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt tháng cụ thể thông báo, quán triệt đến từng GV trong tổ

- Tổ trưởng kết hợp tổ phó theo dõi, đôn đốc, động viên các thành viên trong tổ thực hiện

- Nhắc nhở, khen chê kịp thời đến các thành viên

- Kí duyệt giáo án đúng thời gian quy định, ai ký trễ ghi nhận lại và trừ điểm cuối tháng

- Lên lịch thao giảng, dự giờ đầy đủ để các GV có kế hoạch thao giảng, dự giờ .

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC


Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện33

04/04 10/04- Dạy chính khóa và phụ đạo theo kế hoạch.

- Hoàn thành thao giảng, dự giờ các tiết còn lại trong 2 tuần đầu của tháng 04

- Ôn Thi Olympic lớp 10,11

- Tập trung ôn thi học kì 2

- Kí duyệt GA theo quy định

- Họp Tổ CM:

+ Thống nhất nội dung và đề cương thi HKII cho khối 10, 11

+ Rà soát lại tiến độ thực hiện PPCTCả Tổ

Cả tổ


GV được phân công theo kế hoạch

TT, TP


Cả tổ34.

11/04 17/04- Dạy và học bình thường theo TKB và kế hoạch phụ đạo mới

- Các môn không thi TN lớp 12 kiểm tra HKII và kết thúc chương trình

- Lớp 10,11 hoàn thành chương trình chuẩn bị ôn tập thi HKII

- Hoàn thành các cột điểm

- Ôn Thi Olypic lớp 10,11


Cả tổ

GV dạy khối 12

Gv dạy khối 10,11

Cả tổ


Gv được phân công theo kế hoạch35

18/04 24/04-Dạy chính khóa và phụ đạo theo kế hoạch.

-Lớp 10,11 hoàn thành chương trình chuẩn bị ôn tập thi HKII

- Hoàn thành các cột điểm khối 12 trước 24/04

- Ôn tập khối 10, 11 theo đề cương

- Ôn Thi Olympic lớp 10,11

- Họp tổ CM

- Họp PHHS khối 12


Cả tổ

GV khối 10, 11

GV khối 12

GV dạy khối 10,11

GV được phân công theo kế hoạch.

Cả tổ


GVCN khối 12


36

25/04 30/04- Thi HKII từ ngày 25 đến 28/04

- Chấm thi HKII

- Ôn thi HSG khối 10, 11


Cả tổ

Cả tổ


GV được phân công theo kế hoạch

Đồng Xoài, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Tổ trưởng

Nguyễn Văn Giang

Duyệt của BGH

PHT. NGUYỄN ANH TUẤN

Каталог: SiteFolders -> TruongTHPTNguyenDuDx
TruongTHPTNguyenDuDx -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
SiteFolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
TruongTHPTNguyenDuDx -> KÌ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thpt năm họC 2013 – 2014
TruongTHPTNguyenDuDx -> ĐỀ thi thử thpt quốc gia lầN 1 NĂM 2015 Môn: lịch sử

tải về 42.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương