Ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 44.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích44.99 Kb.
#5506

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1254 /SGTVT-QLPT&NL

V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT triển khai rà soát, kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


Thực hiện Công văn số 6125/BGTVT-TCCB ngày 27/06/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ thực hiện các quy định tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ; Công điện số 48/CĐ-TCĐBVN ngày 19/7/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện đề án nâng cao chất lượng tại các trung tâm sát hạch lái xe. Sở GTVT Hải Dương báo cáo như sau:

I. Rà soát, kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ:

Sở đang quản lý 7 cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe gồm:

- Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1;

- Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, ô tô (là Trung tâm sát hạch loại 2);

- Trung tâm dạy nghề Việt Đức: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, ô tô;

- Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, ô tô;

- Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, ô tô (là Trung tâm sát hạch loại 1);

- Trường Cao đẳng nghề LICOGI: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1;

- Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Ninh Giang: Đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1;

Riêng Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) Sở chỉ quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng việc học, thi cấp GPLX cơ giới đường bộ; Sở GTVT Hải Dương đã xây dựng kế hoạch số 610/SGTVT-QLPTNL ngày 16/4/2013 tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp GPLX do Sở quản lý việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ trong tháng 5, tháng 6 và tiếp tục kiểm tra, rà soát trong tháng 7/2013. Kết quả như sau:


  1. Về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo:

1.1. Hệ thống phòng học chuyên môn:

Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch có đủ hệ thống phòng học phục vụ công tác đào tạo. Các phòng học có đủ ánh sáng, thiết bị nghe nhìn, tranh vẽ, nước uống phục vụ việc dạy và học.

Tuy nhiên, một số phòng học công tác vệ sinh chưa được thực hiện thường xuyên, còn bẩn (Trung tâm dạy nghề Việt Đức, Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương).

1.2. Giáo viên giảng dạy:

Kiểm tra hồ sơ giáo viên các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cơ bản đủ tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên dạy thực hành theo quy định.

Riêng Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ, thực hiện kiến nghị xử lý sai phạm giáo viên dạy thực hành chưa có Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hạng A1, trường đã cử 02 giáo viên tham gia lớp tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hạng A1 do Sở GTVT Hải Dương tổ chức. Kết thúc khóa tập huấn, có 01 giáo viên đạt yêu cầu đã được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hạng A1.

1.3. Xe tập lái:

Các xe đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, hoạt động tốt, hệ thống phanh phụ hoạt động hiệu quả; cửa xe và thành xe có ghi tên cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch theo mẫu quy định. Giấy tờ liên quan đến xe còn niên hạn sử dụng.

1.4. Sân tập lái xe:

Các sân tập lái đủ diện tích, đủ các bài tập theo quy định.

Tồn tại: Một số sân vệ sinh chưa thường xuyên, có sân vệt sơn còn mờ (sân Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Ninh Giang, Trung tâm dạy nghề Việt Đức).

1.5. Lưu lượng đào tạo:

Lưu lượng đào tạo hiện tại của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch không vượt lưu lượng cho phép.

2. Về tổ chức đào tạo:

2.1. Công tác tuyển sinh: Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện tuyển sinh đúng độ tuổi, ký và thanh lý hợp đồng với học viên; xây dựng mức thu phí đào tạo và thu phí theo quy định.

2.2. Công tác đào tạo:

- Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe có đầy đủ Giấy phép đào tạo và tổ chức đào tạo theo hạng được phép đào tạo đúng quy định;

- Thực hiện lập tiến độ đào tạo cho cả năm và từng khóa học (trong đào tạo lái xe ô tô các hạng);

- Có tiến độ thời gian cụ thể việc ôn, kiểm tra, thi kết thúc từng môn học; thi cấp chứng chỉ nghề;

- Có sổ cấp chứng chỉ nghề, sổ theo dõi thực hành lái xe, sổ lên lớp theo quy định;

- Có giáo án lý thuyết và giáo án thực hành lái xe.

Tồn tại:

- Hệ thống sổ sách giảng dạy chưa ghi đầy đủ nội dung (thứ tự, danh sách học viên; nội dung bài học) theo hướng dẫn tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương, Trung tâm dạy nghề Việt Đức);

- Hợp đồng ký với học viên còn chưa đầy đủ, chi tiết (Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương, Trung tâm dạy nghề Việt Đức, Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành);

- Quản lý học viên tham gia học tập chưa nghiêm, đủ số giờ (Trung tâm dạy nghề Việt Đức).3. Việc khắc phục các kiến nghị, kết luận của các Đoàn thanh kiểm tra: được các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đã và đang tổ chức thực hiện, cụ thể:

3.1. Đối với trung tâm Việt Đức: Thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn thanh tra (Thanh tra Sở GTVT) năm 2012.

- Đã thực hiện việc dạy đủ số giờ, số km, đúng số học viên trên 1 xe tập lái, bố trí giáo viên đủ điều kiện giảng dạy;

- Đã khắc phục tình trạng hợp đồng đào tạo không ghi đủ nội dung;

- Tổ chức đào tạo không vượt lưu lượng cho phép đối với từng hạng đào tạo lái xe;

- Bổ sung thêm đèn chiếu sáng trong các phòng học; sữa chữa, thay thế các máy tính hỏng phục vụ công tác đào tạo;

- Sơn lại một số vạch kẻ, cắt cỏ, vệ sinh sân tập lái;

- Thu đúng số học phí đã xây dựng đối với từng học viên.

3.2. Đối với Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ: Đã thực hiện các kiến nghị về công tác đào tạo mô tô hạng A1 (không có sổ lên lớp theo quy định, bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy) trong biên bản kiểm tra ngày 12/6/2013 của Đoàn kiểm tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:

-Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mức xử phạt là 4.000.000đ);

- Đã cử 02 giáo viên tham gia lớp tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hạng A1 khai giảng ngày 27/6/2013 do Sở GTVT Hải Dương tổ chức, có 01 giáo viên được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hạng A1.

3.3. Đối với Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành: Đã và đang thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở GTVT Hải Dương trong Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe năm 2012 ngày 19/6/2013, cụ thể:

- Thực hiện công tác đào tạo đúng lưu lượng cho phép với từng hạng xe đào tạo;

- Thực hiện việc dạy lái xe trên đường đã ghi trong giấy phép xe tập lái;

- Thực hiện ghi trong hợp đồng đào tạo với từng học viên kế hoạch đào tạo và thời gian hoàn thành từng khóa học;

- Bố trí số học viên trên xe học thực hành lái xe đúng quy định;

Đối với một số tồn tại qua kiểm tra, Sở GTVT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ thực hiện việc khắc phục ngay; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc khắc phục nêu trên trong tháng 8 và tháng 9 năm 2013.

II. Mạng lưới các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Ngày 4/10/2011, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 2809/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020. Cụ thể:1. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo gồm 9 cơ sở:

-Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương (đang đào tạo);

-Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT (đang đào tạo);

- Trung tâm dạy nghề Việt Đức (đang đào tạo);

- Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Ninh Giang (đang đào tạo);

- Trường Trung cấp nghề CNT;

- Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ (thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam) (đang đào tạo);

- Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành (đang đào tạo);

- Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ thương mại và Xây dựng số 568;

- Cơ sở mới tại khu vực Phú Thái.2. Quy hoạch mạng lưới các trung tâm sát hạch lái xe ô tô gồm 4 trung tâm:

- Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT;

- Trung tâm dạy nghề Việt Đức;

- Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ (thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam): đang hoạt động;

- Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành: đang hoạt động.

III. Thực hiện việc đầu tư bổ xung cơ sở vật chất, điều chỉnh kích thước bài ghép hình tại sân sát hạch của Trung tâm sát hạch lái xe Lập Phương Thành:

- Đã lắp đặt bổ sung 01 màn hình tại phòng chờ sát hạch, 01 màn hình tại phòng Hội đồng sát hạch để công khai kết quả sát hạch lý thuyết; 01 màn hình tại khu vực chờ sát hạch thực hành lái xe trong hình để công khai kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình;

- Đã lắp đặt hệ thống camera, thiết bị lưu giữ hình ảnh và âm thanh trên ô tô sát hạch lái xe trên đường để giám sát quá trình sát hạch lái xe trên đường;

- Cài đặt và sử dụng phần mềm bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Điều chỉnh kích thước hình của bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ hạng B1, B2 và C;

- Đã kiểm tra, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, vạch tín hiệu giao thông trên các làn đường, đền tín hiệu giao thông trên sân sát hạch theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ số QCVN 41:2012/BGTVT;

- Tổ chức sát hạch lái xe trên đường đã được đăng ký đảm bảo đủ số km (trên 2 km) với các tình huống yêu cầu học viên thực hiện;

- Thực hiện lưu trữ các tài liệu các kỳ sát hạch tại Trung tâm sát hạch.

Sở GTVT Hải Dương trân trọng báo cáo ./.Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc; Email

- Các cơ sở đào tạo, TTSH ;

- WebSite Sở;

- Lưu: VT, PTNL.Ô Chính 5b.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Đình Longtải về 44.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương