Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 29.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích29.23 Kb.
#29916

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: /SKH-HTĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGia Nghĩa, ngày tháng 10 năm 2010


V/v đăng ký nguồn vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Y tế tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2011-2015) đề nghị tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài AP tài trợ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, có được thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về tổ chức có tên: The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited, tại Công văn số 1304/CV-CAT(PA61) ngày 04/10/2010 của Công an tỉnh Đắk Nông và Công văn số 616/UB-CV ngày 05/10/2010 của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như sau:

Tổ chức: The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited (AP) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên các lĩnh vực:

- Người cao tuổi và tình trạng lão hóa.

- Thanh niên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Dân số - sức khỏe.

- Hòa giải và chương trình nhân quyền.

Với mục đích “mang lại những thay đổi lâu dài trong cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương”.

AP được thành lập vào năm 1982 với tên gọi ban đầu là Quỹ Đại Tây Dương, Quỹ do ông Charles F.Feeney sáng lập. Đến nay, AP đang hoạt động tại các quốc gia: Australia, Bermuda, Anh, Bắc Ireland, Nam Phi, Mỹ và Việt Nam. Trụ sở chính tại Mỹ: Sterling House 16 Wessley Street Hamilton, HMGX Bermuda, USA.

Lãnh đạo cao cấp gồm:

- Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Gara Lamarche.

- Phó chủ tịch: Marcia A.Smith.

- Phó chủ tịch - Quyền giám đốc Quốc gia, Công hòa Ireland: Colin McCrea.

- Phó Tổng giám đốc và các hoạt động tài chính: Dall W. Forsythe.

- Tham mưu trưởng - Quyền giám đốc, Truyền thông: Kate Bullinger.

- Giám đốc đầu tư: Philip Coates.

- Luật sư: David Sternlieb.

Tại Việt Nam, AP bắt đầu hoạt động tài trợ từ năm 1999, đến tháng 1/2003 được cấp Giấy phép mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tập trung vào các hoạt động trên các lĩnh vực: Y tế và giáo dục. Tính đến năm 2009, AP đã tài trợ xấp xỉ 05 tỷ USD cho các dự án phục vụ sức khỏe cộng đồng và phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam, điển hình như: Nâng cấp giai đoạn I Bệnh viện Nhi Trung ương, xây dựng và trang thiết bị cho khoa mắt Trung tâm đào tạo Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, xây dựng ký túc xá Đại học Y tế cộng đồng,…

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 31, ngõ 151B, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại 0435148923/8925; Fax: 0435148924.

Người chịu trách nhiệm về các hoạt động do văn phòng này tiến hành tại Việt Nam: Ông Lê Nhân Nhượng.

Tổ chức AP là một tổ chức phi chính phủ có khả năng tài chính lớn. Hiện đang thực hiện và triển khai một số chương trình/dự án trong lĩnh vực y tế tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, ta chưa phát hiện hoạt động liên quan an ninh, tôn giáo. Tuy nhiên, Giấy phép lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam (Giấy phép số BM044/UB-ĐD, có giá trị đến ngày 23/8/2010 và đang làm thủ tục gia hạn).

Từ tình hình trên, căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức NGO The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited hoạt động tại tỉnh và đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài gia hạn Giấy phép hoạt động cho tổ chức này tại Việt Nam và được cấp phép mở rộng địa bàn hoạt động tại tỉnh Đắk Nông (kèm theo Công văn của UBND tỉnh về việc đăng ký nguồn vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Y tế tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2011-2015) đề nghị tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài AP tài trợ).

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị UBND tỉnh đăng ký nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ngành y tế cho tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, vận động tổ chức The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited tài trợ các dự án cho tỉnh./.
 
Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, HTĐT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG


Số: 4388 /UBND-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGia Nghĩa, ngày 13 tháng 12 năm 2010


V/v đăng ký nguồn vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Y tế tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2011-2015) đề nghị tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài AP tài trợ.
Kính gửi: - Ông Giám đốc, Ban điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM), Địa chỉ: số 105A, Quán Thánh, Hà Nội;

- Tổ chức The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited (AP), Địa chỉ: Số 31, ngõ 151B, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tỉnh Đắk Nông tỉnh mới được thành lập vào năm 2004, nằm ở phía Nam vùng Tây Nguyên, là một tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều mặt của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư phát triển, để tỉnh Đắk Nông vươn lên ngang bằng với các tỉnh trong vùng và cả nước làm cho đời sống nhân dân trong tỉnh được cải thiện, dân trí được nâng lên, sức khỏe ban đầu được chăm sóc, …. Song nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hàng năm cho tỉnh là rất hạn chế.

Được biết tổ chức The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited (AP) có Quốc tịch Hoa kỳ được Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam, với mục tiêu là hỗ trợ phát triển hoặc trợ giúp nhân đạo tại các tỉnh/thành phố, có nguồn vốn tài trợ lớn, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế và giáo dục. Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan chức năng chưa phát hiện có liên quan đến chính trị, tôn giáo.

Tỉnh Đắk Nông, có nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân là rất cần thiết và cấp bách. Hiện tại tỉnh có 71 xã dự kiến đến năm 2015 là 92 xã (đã đầu tư xây dựng được 33 trạm xá xã nhưng đã xuống cấp); chưa có Bệnh viện y học cổ truyền, chưa có trường Trung học y tế; các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện đã và đang xây dựng nhưng chưa có các trang thiết bị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Ông Giám đốc Ban điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) gia hạn Giấy phép và mở rộng địa bàn hoạt động trong đó có tỉnh Đắk Nông; giới thiệu cho tỉnh và đăng ký nguồn vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Y tế tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2011-2015) đề nghị tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài AP tài trợ cụ thể như sau:

1- Đầu tư xây dựng và nâng cấp trạm y tế xã: 315 tỷ đồng (tương đương 16578947 USD) gồm:

- Đầu tư xây dựng cơ bản mới trạm xá xã (số xã hiện có):38 trạm x 4,5 tỷ đồng = 171 tỷ đồng (tương đương: 9000000 USD);

- Đầu tư nâng cấp trạm xá xã (số xã hiện có):33 trạm x 1,5 tỷ đồng = 49,5 tỷ đồng (tương đương: 2605263 USD);

- Đầu tư xây dựng cơ bản mới trạm xá xã (số xã dự kiến chia tách thành lập mới):21 trạm x 4,5 tỷ đồng = 94,5 tỷ đồng (tương đương: 4973684 USD).

2- Đầu tư xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh: 60 tỷ đồng (tương đương 3157895 USD).

3- Đầu tư xây dựng trường Trung học y tế tỉnh: 120 tỷ đồng (tương đương 6315790 USD).

4- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện: 36 tỷ đồng (tương đương 1894790 USD) gồm:

- Trang thiết bị cho các Trung tâm y tế dự phòng huyện: 21,2 tỷ đồng (tương đương 1115790 USD);

- Trang thiết bị cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: 14,8 tỷ đồng (tương đương 778947 USD).Tổng cộng: 531 tỷ đồng (tương đương: 27947422 USD)

Trong đó:

- Viện trợ không hoàn lại: 478 tỷ đồng (tương đương: 25158248 USD), chiếm 90%;

- Đối ứng: 53 tỷ đồng (tương đương: 2789474 USD), chiếm 10%.

UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Ban điều phối viện trợ nhân dân và tổ chức The Atlantic Philanthropies (Vietnam) Limited (AP) quan tâm giúp đỡ, để tỉnh Đắk Nông được tài trợ cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Y tế của tỉnh (giai đoạn 2011-2015)./.


 
Nơi nhận:

- Như trên;

-Sở KH&ĐT, Ng. vụ;

- Công an tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, KTTH.CHỦ TỊCHLê Diễn


tải về 29.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương