Ủy ban nhân dân quận hải an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích20.89 Kb.
#16964

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN HẢI AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 173 /UBND-NV

Về việc đôn đốc thực hiện

nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Hải An, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công điện số 269/CĐ-TTg ngày 24/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 05/CĐ-CT ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, Hiệu trưởng các trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2015, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết của Quận ủy và Quyết định của UBND quận về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Chủ động, tích cực triển khai, thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm của UBND thành phố, Chương trình công tác năm của UBND quận, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố và của quận, nhất là tập trung cao việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2015, đồng thời lưu ý triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, UBND các phường thực hiện nghiêm Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng, cường công tác quản lý lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực tại các lễ hội. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp, hướng dẫn UBND các phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là quản lý các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, các lễ hội theo đúng qui định của pháp luật, tiếp tục giám sát, kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá công cộng, du lịch, lễ hội, điểm kinh doanh dịch vụ Internet, viễn thông trên địa bàn quận.

Lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, các phường và nhà trường không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế , Bệnh viện đa khoa quận bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác chống dịch cúm, dịch viêm đường hô hấp và tiêm phòng sởi; chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và các lễ hội.

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động quận có giải pháp đảm bảo lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận, bảo đảm thực hiện các chế độ chính sách cho những người có công theo đúng quy định.

4. Công an quận tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm giao thông khi tham gia giao thông, kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Xuân 2015; Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, chốt điểm, kiểm tra hành chính, vây ráp các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn, giảm thiểu các vụ phạm pháp hình sự và các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, số đề, giữ vững quốc phòng - an ninh, kiểm soát, đảm bảo tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trang trại, phát triển sản xuất, đặc biệt là diện tích đất  bãi bồi ven sông, ven biển. Triển khai kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2015. Tổng hợp, đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các dự án giai đoạn 2015 - 2020.

6. Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, các nơi tổ chức lễ hội Xuân, đặc biệt là lễ hội Từ Lương Xâm phường Nam Hải.

7. Ban chỉ huy Quân sự quận, Đồn biên phòng Tràng Cát tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống diễn biến liên  quan tới chủ quyền biển đảo, quốc phòng, an ninh quốc gia trên địa bàn.

8. Đài phát thanh quận, Trung tâm Văn hóa và thể thao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ngay từ ngày đầu của năm mới.

9. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường và các Trường học quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ, kỷ luật lao động; nội quy quy chế cơ quan; tác phòng lề lối làm việc theo quy chế văn minh công sở; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghi Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Giao Phòng Nội vụ quận chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND quận theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, nề nếp hành chính, công vụ, nhất là thực hiện thời gian làm việc, hiệu quả công việc, thực hiện các nhiệm vụ UBND quận giao các cơ quan, đơn vị, UBND các phường và các Trường học; báo cáo với Quận Ủy, UBND quận xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và coi đây là một trong các căn cứ đánh giá thi đua trong năm 2015./.

Nơi nhận:

- Ban TV QU;

- Chủ tịch, các PCT quận;

- Ban TC QU; UBKT QU;

- Các Phòng QLNN, ĐVSN;

- CA quận;

- Ban CHQS quận, Đồn BP TC;

- Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa quận;

- UBND các phường;

- Các Trường học trực thuộc;- Lưu VT, Nội vụ.
T.M ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

CHỦ TỊCH
Phạm Văn HưởngКаталог: sitefolders -> mncatbi-haian -> 1276
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29

tải về 20.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương